Övriga bilder till Finnboken

Bilder som fattas på några ställen i Finnboken
Bokens framsida. Foto: Författaren B W Kjelldorff
Näckrosor i Fagertärn. Bokens baksida. Foto: Sture Traneving