Amnehärad

Bilder för Amnehärad socken i Finnboken
Amnehärads kyrka. Sida 248
Peringsköld 1671
Amnehärads nya kyrka. Sida 248
Foto: Bertil W Kjelldorff 2004
Blekviken. Sida 249
Foto: Bertil W Kjelldorff 2004
Borgnäs. Sida 250
Foto: Göran Ofsén 2004
Brötetorpet. Sida 251
Foto: Bertil W Kjelldorff 2003
Delebäck. Sida 251
Foto: Okänd 1906
Edstorp/Älvstorp. Sida 254
Länsmuseet Skara
Ekenäs. Sida 254
Länsmuseet Skara
Possakvarn o kronokvarn. Sida 258
Länsmuseet Skara
Hybbelshus. Sida 263
Foto: Göran Ofsén 2004
Klämmestorp. Sida 264
Foto: Bertil W Kjelldorff 2004
Lunden. Sida 266
Foto: Göran Ofsén 2004
Lövåsen. Sida 267
Foto: Rune Johansson 2004
Midskog. Sida 267
Foto: Sven Gustafsson
Mosstorp Smed-Gretas stuga. Sida 268
Lennart Post
Nolhult . Sida 270
Foto: Göran Ofsén 2004
Ribbingsfors. Sida 272
Byggår: 1830-talet.
Foto: Bertil W Kjelldorff 2004
Råglanda. Sida 274
Byggår: Tidigt 1800-tal
Foto: Göran Ofsén 2004
Sanden. Sida 276
Byggår. 1855
Foto: Göran Ofsén 2004
Sörhult. Sida 278
Foto: Bertil W Kjelldorff 2004
Tattertorp. Sida 279
Foto: Rune Johansson 2004
Torkelsvik. Sida 280
Foto: Bertil W Kjelldorff 2004
Varsundet. Sida 282
Foto: Bertil W Kjelldorff 2004
Åsen . Sida 288
Foto: Göran Ofsén 2004
Ängatorpet. Sida 289
Foto: Göran Ofsén 2004