Hova

Bilder för Hova socken i Finnboken
Hova Kyrka. Sid 52
Peringskölds Monumenta Sueo. Gothorum 1671. Kungliga biblioteket
Hova nya kyrka. Sid 52
Foto Lena Gribing 2004
Anderstorp. Sid 52
Foto: Lena Gribing 2004
Bahult. Sid 53
Foto: Lena Gribing 2004
Boterud. Sid 59
Foto: Bertil W Kjelldorff
Brushult. Sid 56
Foto: Okänd
Bårtorp. Sid 57
Foto: Sanfred Welin 1936
Hova-Älgarås nr 2
Fagersand. Sid 60
Foto: Lena Gribing 2004
Finnkila. Sid 60
Foto: Okänd
Lilla Gastorp. Sid 62
Foto: Rune Johansson 2004
Guntorp. Sid 63
Foto: Lennart Magnusson
Hederna. Sid 64
Foto: Bertil W Kjelldorff
Byggnaden flyttad från Vallaholm
Hulan. Sid 65
Foto: Lena Gribing 2004
Humletorp. Sid 66
Foto: Lena Gribing 2004
Hungstorp. Sida 70
Foto: Rune Johansson
Håhult. Sid 67
Foto: Lena Gribing 2004
Västerhäljatorp
Foto: Okänd
Nedre Kvarnstugan
Foto:G. Heurlin1905 Hova-Älgarås nr. 1
Högebron. Sid 70
Foto: Okänd
Högsten. Sid 71
Fota: Lennart Post 1998
Högsåsen med Eva-Eken
Foto: Lena Gribing 2004
Kroppfjäll. Sid 72
Foto: Okänd
Kvarntorp, Hova. Sid 74
Foto: Lena Gribing 2004
Laggåsen. Sid 76
Foto: Bertil W Kjelldorff 2004
Midskog. Sid 77
Foto: Lena Gribing 2004
Motorp, Hova
Foto: Lena Gribing 2004
Nockerud. Sid 77
Foto: Bertil W Kjelldorff 2004
Saxhult. Sid 81
Foto: Lena Gribing 2004
Sjötorp. Sid 81
Vindarnas Tempel
Foto: Bertil W Kjelldorff 1998
Skaterud. Sid 82
Foto: Helena Svensson. Tiveden med Gränsbygd
Solbacken. Sid 83
Foto: Lena Gribing 2004
Storhult. Sid 84
Foto: Rune Johansson 2004
Vallaholm. Sid 86
Foto: Okänd
Vallsjö Gård
Foto: Lena Gribing 2005
Värpe. Sid 86
Foto: Bertil W Kjelldorff 2004
Stavastugan. Åsebol Sid 87
Stommen kan vara byggd på 1600-talet.
Foto: Lena Gribing 2004
Gränssten Tiveden Fägremo vid Åsebol. Sid 87
Foto: Arne Albertsson
Åsterud. Sid 87
Foto: Erik Rud 1922. Byggår 1892
Äspelunden Sid 59
Foto: Rune Johansson 2004