Lyrestad

Bilder för Lyrestad socken i Finnboken
Lyrestad kyrka. Sida 231
Peringsköld 1671
Lyrestad nya kyrka. Sida 231
Foto: Lena Gribing 2004
Blomsterhult. Sida 232
Foto: Rune Johansson 2004
Boåsen. Sida 233
Foto: Rune Johansson 2004
Böckersboda domarringar. Sida 234
Foto: Bertil W Kjelldorff 1997
Grönehög. Sida 235
Lilla Foto: Rune Johansson 2004
Horsklippan.Sida 236
Foto: Rune Johansson 2004
Hovmanstorp. Sida 237
Foto: Rune Johansson 2004
Järpängen. Sida 238
Foto: Rune Johansson 2004
Kleven. Sida 239
Foto: Rune Johansson 2004
Kullerud. Sida 240
Foto: Rune Johansson 2004
Kåhult. Sida 241
Foto: Rune Johansson 2004
Mobäcken. Sida 241
Foto: Rune Johansson 2004
Näset. Sida 242
Foto: Rune Johansson 2004
Rogstorp. Sida 243
Foto: Rune Johansson 2004
Siggarud. Sida 244
Foto: Rune Johansson 2004
Torved. Sida 246
Foto: Rune Johansson 2004
Ödetorpet. Sida 247
Foto: Rune Johansson 2004