Södra Råda

Bilder för Södra Råda socken i Finnboken
Södra Råda kyrka. Sida 289
Peringsköld 1671
Södra Råda kyrka. Sida 289
Monica Kjelldorff 1997
Eketorp, Östra. Sida 293
Byggår. 1750
Foto: Bertil W Kjelldorff 2004
Finnkärra. Sida 294
Byggår: 1903
Foto: Bertil W Kjelldorff 2004
Hedkärra. Sida 294
Foto: Bertil W Kjelldorff 2004
Hjulstanäs. Sida 294
Byggår: 1750
Foto: Bertil W Kjelldorff 2004
Knekterud. Sida 295
Byggår. 1865
Foto: Bertil W Kjelldorff 2004
Kärr. Nedre Tillhuset. Sida 296
Byggår. 1865
Foto: Bertil W Kjelldorff 2004
Lökstad. Sida 297
Byggår. 1750
Foto: Bertil W Kjelldorff 2004
Vattenberg, Sörgården. Sida 300
Foto: Bertil W Kjelldorff 2004
Årås, Stora. Sida 302
Byggår. 1705 / 1840
Foto: Bertil W Kjelldorff 2004