Hem   Historia   Underlag   Finnbok   Gårdar   Släkter   Kontakt

Minnesord Bertil Ivar Wilhelm Kjelldorff

 

Bertil Ivar Wilhelm Kjelldorff

Bertil somnade in 29/8 2018 i Solna vid 97 års ålder efter ett långt och innehållsrikt liv. Han sörjs närmast av barnen Monica och Robert med familjer.

Bertil föddes på Trädgårdsgatan 2 i Göteborg 8/12 1920 till föräldrarna Ivars och Alvas stora glädje. Han döptes till Bertil efter Prins Bertil, Ivar efter Pappa och Wilhelm efter Farfar. Han var nummer två i en starkt sammanhållen syskonskara som så småningom skulle bli Owe, Bertil, Lennart, Marianne, Ingrid och Eva.

Bertil och syskonen växte upp på släktgården Bäckhaga i Delebäck i Västergötland och fick lära sig hur åkrar, skogar och djur skulle skötas på ett lant- och skogsbruk. Han blev en fysiskt stark och händig person. Han gick sju år i grundskola i Nolhult och 1938/1939 på Sigtuna Folkhögskola. Där fick han smak för studier och visade sin studiebegåvning som han fick nytta av hela livet.

Vid krigsutbrottet 1939 blev han volontär vid signaltrupperna i Frösunda Solna och började en militär karriär. Han träffade Gunborg i Stockholm och de gifte sig i St Görans kyrka på Kungsholmen Valborgmässoafton 1945. Han gick militära skolor och tog studenten vid Försvarets Läroverk 1946. Året därpå blev han officer efter att gått ut 1947 års officerskurs som kursetta vid Kungliga Krigskolan på Karlbergs Slott.

Den militära karriären fortsatte och han var Plutonchef i Skövde, Kompanichef i Solna, Bataljonschef i Karlsborg. Han var också lärare på Krigshögskolan. Han slutade som överstelöjtnant och blev hedrad Riddare av den Kungliga Svärdsorden. Han blev erbjuden att bli Regementschef i Boden men där tackade han nej då familjen var rotad i Solna. Han övergick till civilmilitär verksamhet. Huvudsakligen signalspaning på Totalförsvarets Signalskyddsavdelning och Försvarets Radioanstalt fram till pensionering.

Som pensionär påbörjade han en andra karriär som släktforskare och författare. Fokus låg på att kartlägga släktleden runt släktgårdarna i Västergötland. Främst Bäckhaga som varit i familjen i närmare 600 år på spinnsidan. På svärdssidan även Knapagårdens Säteri i Kjettilstorp. Det resulterade i två praktverk. Det ena om Delebäcks tusenåriga historia och ett andra om Tivedens utveckling under Hertig Karl tid på 1600-talet.

Familjen var viktig för Bertil och han engagerade sig med glädje i sina barn och barnbarn och deras utveckling. Bertil höll alltid uppväxtens Bäckhaga och familjen nära. Han engagerade sig i gårdens skötsel tillsammans med syskonen ända fram till 2006. Vid 86 års ålder gick det inte längre. Som uppväxt på landet uppskattade att vara utomhus på lantstället på Vätö och senare villan på Solsidan i Saltsjöbaden. Han utmärkte sig genom att skriva och hålla fantastiska tal till familjemedlemmar och vänner vid olika högtidstillfällen. Han höll alltid reda på alla bemärkelsedagar och visade stor omsorg om sina nära. Han var en nyfiken och intelligent forskare som drog insiktsfulla slutsatser. Han berättade på ett klart och humoristiskt sätt. Det var alltid lätt, trevligt och intressant att diskutera olika frågor med en kunnig, klok, intresserad och vänlig person.