Gårdar i 17 olika socknar i gränsområdet mellan Vänern och Vättern.

Under sidan finns uppgifter om gårdar såväl i Finnbokens som i annat underlag eller senare forskning.
      Många socknar och gårdar finns beskrivna i Kjelldorffs bok men några saknas och i del fall har kompletterande information kommit fram. Det kan vara gamla bilder eller ny information om de som bott på gårdarna genom släktgrenar och kopplingar till andra gårdar.
     Uppgifter om gårdar i omnejdens socknar kommer att läggas ut efterhand. Släktforskning och genomgång av diverse handlingar pågår och vi hoppas att forskare med rötter i trakterna hör av sig med nytt material och bilder.
Forskning om gårdar i andra delar av Tivedenområdet pågår. Framför allt i södra och västra delen av Närke. Askersund och Hammar i söder. Nysund och Skagershult i väster.
    Uppgifter har även kommit fram om finnar i södra delen av Vadsbo härad. I  Vikaskogen vid sjön Viken ligger, förutom Undenäs, socknarna Beateberg, Bällefors Ransberg och Mölltorp. Hela detta område tycks ha hyst många finnar och synas nu ordentligt. Just i dessa socknar nämns 1631 för första gången namnet SKOGSFINNAR.
     Arkivuppgifter om Vikaskogsområdet från 1600-talet är uppdelade på många delområden. I väster är det Bellefors gäld med socknarna Bellefors, Hunnekulla och Ekeskog. I norr har vi Halna och Undenäs socknar och i de södra delarna Mölltorp och Ransbergs socknar. Önnerud, Skolebacken och Ölmestorp hörde till Ekeskogs socken. Idag finns de i Beatebergs socken, som kom till på 1700-talet.

Tabeller om när gårdar med finnar är upptagna eller omnämns första gången finns under följande:

B W Kjelldorff: Nybyggen i området för finnboken.
B W Kjelldorff:
Gårdar där
säkra finnar nämns i större område.
Rickard Gothe:
Finnar i Närke
. 

                       
I den gula tabellen till höger är länkar till information om socknarna markerade med blå, understruken text. Från sockensidorna går det sedan att gå vidare till gårdar med finnanknytning i respektive socken.
8 av socknarna i Västergötnand ingår i boken "Finsk invandring......"
5 övriga sn i Västergötland, 5 sn i Närke och 2 sn i Värmland är nya i forskningen.

 

 

Nybyggen
Gårdar med finnar
Finnar i Närke
Finnar i domböcker

Sockeninformation om "finnbokens" gårdar Västergötland
Amnehärad
Finnerödja
Hova
Lyrestad
Södra Råda
Tived
Undenäs
Älgarås

Andra finngårdar
Närke

Askersund
Hammar
Ramundeboda
Skagershult
Snavlunda


Västergötland
Beateberg
Bällefors
Ekeskog

Mölltorp
Ransberg

Värmland:

Nysund (del i Närke)
Rudskoga