Släkter

Många släktforskar i Tivedenområdet.

Förr eller senare så hittar man ofta en finne i sina anor. Kanske någon som till och med röjt och brutit gårdens mark en gång för länge sedan.

Genom Finnerödja-Laxå släktforskarklubb, som bildades 1985, har många upptäckter om finninvandringen gjorts. Till en början forskade var och en på sina anor. Efterhand upptäcktes att många hade gemensamma rötter. 10-12 generationer bakåt i tiden hamnade man på gårdar i trakten som tagits upp på 1500-1600-talet. Detta gäller även för flera andra släktforskarklubbar i gränsbygderna Närke-Västergötland.

Några forskare tillbringade mycken tid på lands-och riksarkiv i Stockholm, Göteborg och Uppsala. En del böcker, skrifter och annat blev till. Med hjälp av flera forskare kunde Göte Hellmans skrifter om Tiveden och Bertil Kjelldorffs bok
Finsk invandring till Tiveden med omnejd” skrivas. Allt detta och mer därtill har bidragit till att intresset för bygden växt.

Genom släktforskning har många kopplingar till invandrade finnar i området kommit fram. Släktforskningen har bland annat gjort det möjligt att hitta släktskap och skapa stamtavlor med ättlingar (barn, barnbarn etc) till många finnar.

Många av dem som med stort hjärta och engagemang forskat och tagit fram värdefulla uppgifter är nu avlidna. Vi minns dem och tackar ödmjukt för deras gärningar. För deras skull vill vi gärna komma vidare och upptäcka mer.

”Rötter i Tiveden – dagarna” har hållits under sommartid under10 år i Tivedstorp. Där har föreläsningar, byavandringar och möten mellan olika släktforskare gett nya inkörsportar och kunskap om finninvandring och släktskap.

Vi forskar även via DNA-teknik. Ganska många har DNA-testat sig via bolaget FamilyTreeDNA. Det visar sig att de flesta som är med i vårt eget projekt har släktband ner till de första finnarna som kom till området. Många påvisar DNA gener från de vanligaste grupperna i Sverige. Vi har ju blandats med andra släkter från när och fjärran. Några tillhör samma gengrupper som många skogsfinnar har. Här kan man följa raka faderslinjer i 10-12 generationer. Genom ”matchningar” har vi kunnat knyta kontakter med andra forskare som har sina rötter gemensamt med oss.

Detta arbete kommer inta att avslutas då projekttiden tar slut. DNA-forskning har blivit mycket populär och hela tiden växer kunskapen om släkterna.  Önskvärt är ju att i framtiden skapa en stor gemensam databas. Kanske vi tillsamman kan skapa den så småningom. Delge oss gärna dina grenar så vi blir ännu fler. 

Stamtavlor för finnar

DNA