Traditioner och levnadssätt

Än idag fins det spår av den skogsfinska kulturen. Sättet att leva påverkades av kunskap och traditioner som fördes med från tidigare bosättningar i Finland. Kunskap som skapats av flera generationer och som var nödvändig att ha för överlevnad och självförsörjning i trakter där det var långt mellan gårdarna. 
      Mycket information om Skogsfinnarnas sätt att leva finns på Finnsams hemsida: www.finnsam.org

       I Tivedentrakterna finns ort- och sjönamn, vissa maträtter och en hel del sägner. Tyvärr finns inte många byggnader kvar då många revs och användes till ved under andra världskriget. Det finns några "linbastur" kvar och flera rökungnar som vittnar om den gamla tiden. Rökugnar finns ett antal som står ensamma på marken eller med grundstenar runt om efter den byggnad de använts i.
      Hantverkare som kunde göra korgar, laggkärl och kvastar m.m. har gått ur tiden. På 80-90-talet ordnades många studiecirklar för att bevara och föra vidare den speciella hantverkstekniken som fortfarande fanns, men mycken kunskap har gått förlorad.
      När det gäller mat är det svårt att veta. När man pratar om vad man åt förr känner de flesta till blåbärsgröt och korngrynskaka. Även salt sill och potatis med lingonsylt och mjölk. Men utvecklingen går framåt och den tiden är förbi då man levde på rågbröd, fisk och kött.
      Svedjerågen, som var bland det första som odlades på granskogsfall vid en finngård, är en tuvråg som ger riklig skörd. Den oftast steniga och magra marken blev kommande år örtrika gräsmarker som passade de betande husdjuren bra.
      Kläder som användes var av ull och lin. Textilierna tillverkades av kunniga kvinnor som visste hur man odlade, klippte får, spann och vävde. Skräddare och skomakare fanns i varje by.
      För att klara sig från sjukdomar och olyckor behövdes medicinska kunskaper. Folktro och gamla berättelser vittnar om dessa "kloka" gubbar och gummor.

Berättelser och bilder på djur och hantverkare från trakten efterlyses!

Till början

 

 

 

Rökugnar

Svedjeråg

Hantverk

Textil

Boskap och husdjur

Jord- och skogsbruk

Jakt och fiske

Mat

Religion
Kyrkvandringar