Historia

 Allmän historia som gäller den skogsfinska kolonisationsperioden.
Tivedenområdet var och är fortfarande en gränsbygd i djupa skogar som myndigheter
både velat ha kontroll över men även haft besvär med.
  Det som ligger längst bort från centrum vet man inte så mycket om och människorna i sådana bygder blir duktiga på
att klara sig själva.
 

Skogsfinnarna under 400 år
Under slutet av 1500-talet inleddes en spännande period i Skandinaviens historia. Svedjebrukande skogsfinnar med savolaxiskt ursprung bosatte sig i barrskogsområdena
i Sverige och Norge, från Tiveden i söder till södra Lappmarken i norr, från Gästrikland i öster ända till Telemark i väster. Över en miljon norrmän och svenskar är ättlingar till dessa skogsfinnar. Än idag finns spår av den skogsfinska kulturen kvar med rökstugor, bastur, rior, skogsfinska ortnamn, mattraditioner och sägner i finnbygderna och finnskogarna.

Läs mycket mer om skogsfinnar: http://www.finnsam.org/skogsfinnarna.html.

Tivedens historia beskrivs under ett eget kapitel i boken Det skogsfinska kulturarvet.  FINNSAM 2001. Boken är slutsåld men en ny reviderad upplaga kommer ut om något år.

Finsk invandring till Mellersta Sverige. 1988.
Underlaget till boken bygger på Forskaren Richard Broberg grundliga genomsökning av bygder i mellansverige. Det är en bok  som många har hämtat uppgifter ur.
Den finns i sin helhet på
Institutet för språk och folkminnen.

En annan intressant bok är Segerstedska samlingen. Det är en dokumentation över skogsfinnarna i Skandinavien som samlades in av Albrekt Segerstedt åren 1888-1890. FINNSAM gav 2006 ut en kommenterad och illustrerad källutgåva. Materialet är helt unikt och täcker ett stort geografiskt område.  575 sidor spännande berättelser och uppteckningar.  Boken finns att köpa. Här finns tillgång till de sidor som rör vår bygd.

Särskilda händelser.
Här finns spännande berättelser och artiklar av skilda slag.
Det mesta hämtat ur domböcker och forskningsrapporter. Mord, avrättningar äktenskapsbrott och annat elände är ju vanligast då det var brott som kom till tingsrätterna och dokumenterades.

Lite mer uppgifter gällande våra trakter ska vi försöka samla i mappar under sidan/knappen Traditioner. Det kan handla om byggnader, mat och hantverk, svedjebruk , folktro m.m.

Tivedens historia

Finsk invandring till mellersta Sverige.
Richard Broberg

Segerstedtska samlingen

Särskilda händelser