Särskilda händelser

Under århundradenas gång har det inträffat händelser där människor från olika platser varit inblandade. Ofta är det svåra och tråkiga händelser, som på så sätt hamnat i myndigheternas anteckningar. Några kan handla om tjuv- och rackarspel, otrohet och utomäktenskapliga förbindelser, tjuvjakter och andra olagliga händelser. Det kan ju också handla om strider och upplopp då den lilla människan inte ville underordna sig lagar och förbud.

Marknadsbråk: För första gången någonsin ordet Skogsfinnar används!
Mycket intressant eftersom händelsen tilldrar sig så långt söderut i Vadsbo härad, Västergötland. Tillhörde Hertig Karls område.
Morgonstjärneupproret
: Detta ägde rum mellan Askersund och Laxå, där många finnar gick samman och protesterade mot bruksherrarna, som ville ha deras gårdar. Det hände 1653 och flera blev avrättade.
Från Tiveden till Delaware
: När Sverige ville vara med och upprätta kolonier i Nordamerika passade många finnar på att följa med över till "Nya Sverige" / Delaware.
Upproret i Binneberg: Upproret uppstod genom att soldater, varav många var finnar, protesterade mot utskrivningen i kriget 1710. En fogde blev dödad av de uppretade soldaterna. Många kom från Tiveden och flera blev avrättade. Forskning: Jan-Christer Wahlbäck, Text: Ulf Sandberg

 

Åter till "Historia"


Mål 16 april 1631 angående Skogsfinnar i marknadsbråk

Morgonstjärneupproret

Från Tiveden till Delaware
(PDF)

Upproret i Binneberg

Besittningsrätten utav hemmanet Kaflebrona i Finnerödja