Finsk invandring till Tiveden med omnejd

Boken ”Finsk invandring till Tiveden med omnejd” på Internet.

Boken som gavs ut 2005, är slutsåld.  Eftersom den fortfarande ofta efterfrågas bestämde författaren Bertil Kjelldorff och jag, Lena Gribing, våren 2018, att vi skulle göra den tillgänglig på ”nätet”

En hemsida påbörjades men tyvärr hann inte Bertil se resultatet.

Bertil I W Kjelldorff dog den 29 augusti 2018.

Han skulle fyllt 98 år i december.  

Minnesord  från familjen


Tack Bertil, för allt du har betytt för oss och tack för alla kunskaper om våra förfäder som du gett oss. 

Bertil Kjelldorff var duktig på sin historia och kunde inspirera människor till egen forskning på ett mycket proffsigt sätt. Han kunde se sammanhang i stort och hålla ihop familjer i smått. Att läsa gamla texter var enkelt. Jag frågade en gång: Hur fort läser du egentligen gamla stilar? Jaee….  Jag läser nog lika fort som vanlig modern text. Ja, det förstod jag, eftersom han nog hade läst det mesta på Riksarkivet som gällde våra trakter.  När vi år 2000 fick i uppdrag att för FINNSAM:s räkning skriva ett kapitel om Tiveden hjälptes vi åt att leta uppgifter. Det blev 6 sidor i Det skogsfinska Kulturarvet.

Efteråt kändes det som om vi ville mera. Jag har nog lite mer material ligger i gömmorna sa Bertil. Kanske vi kan få ihop till ett häfte om Tivedens finnar.

Vi satte igång. Bertil forskade och samlade ihop ett jättematerial. Så strukturerat och sammanhållet. Han knöt ihop uppgifter och människor. Såg sammanhang i historiskt perspektiv och kunde få knorr på saftiga händelser taget ur domböcker.  Han tog många kontakter med andra forskare som kunde Tiveden. Gamla bilder efterlystes men många bilturer gjordes i trakten för att ta nya bilder men även för att suga in atmosfären på de gamla finnbosättningarna.  Det kändes ibland som om de gamla finnarna var med oss. Vi pratade om dem som om de var våra bekanta.

Jag bidrog på mitt sätt genom att släktforska. Anders Olofsson Finne i Kvarntorp i Finnerödja var en säker finne. Han fanns ju med i domboksprotokoll eftersom han 1609 dräpt en annan finne. Det var ganska lätt att följa hans barn och ättlingar. Han var dessutom en av våra gemensamma förfäder. Anders finne fick bli en förgrundsfigur och det visade sig att hans ättlingar spridit sig över så gott som hela världen. Otroligt många som släktforskar idag har rötter till honom och hans hustru Anna.

Boken blev betydligt tjockare än ett häfte. Vi kunde inte ta med mer uppgifter än fram till början av 1700-talet. Det hade blivit för mycket. Boken har betytt oerhört mycket för både släktforskare och andra bygdeintresserade.  Mina sista samtal med Bertil handlade om att lägga ut boken, som är slutsåld, på internet.  Medveten som han var om att släktforskningen växer ville han att den skulle komma till nytta även i framtiden.

Lena Gribing

 

Bokens text är tillgänglig som en PDF-fil. Bilderna läggs upp i gallerier till varje socken med hänvisning till de sidor som behandlar respektive avsnitt, socken och gårdar.

Många socknar och gårdar finns beskrivna i Kjelldorffs bok. Några saknas och i en del fall har kompletterande information kommit fram.

Under sidan Gårdar kommer också nytt material om bokens gårdar att ingå samt helt nya gårdar i omnejdens socknar att finnas.

 

 

 

 

 

 

 

 


Bokens hela text
Öppna/spara pdf-fil
Rättelser

Bokens finngårdar sockenvis
Hova
Finnerödja
Undenäs
Tived
Älgarås
Lyrestad
Amnehärad
Södra Råda

Bokens bilder  
Första kapitlen  
Hova  
Finnerödja  
Undenäs  
Tived  
Älgarås  
Lyrestad  
Amnehärad  
Södra Råda  
Övrigt