Finnerödja socken i Finnboken

Finnerödja var från början en del av Hova socken. Genom sin nära anknytning till fiskevattnen Skagern och Unden fick Finnerödja i forntid ta emot en större andel 4000-åriga lösa fornfynd än modersocknen Hova. Antalet registrerade fornfynd i dessa socknar var 40 mot 12 år 1998. När Vasatiden inleddes i början på 1500-talet fanns i Finnerödja 5 bosättningar. En av dessa, Torpaskoga, innehöll tre gårdar. Kyrkan byggdes någon gång mellan 1628-48.

I den gula tabellen till höger anges sidnummer för varje finngård i Finnboken. Klicka på sidan för att komma till bokens text om gården.
Åter till Sockenlistan

Till bildalbum för socknen

GÅRDAR I FINNBOKEN      
Gård Sida    
Allmänningarud/Arnerud 102    
Backerud 102    
Backgården 103    
Barrud 105    
Borgan 105
Bremon 106    
Breviken 107    
Brinken 107    
Brynterud 108    
Bråten 109    
Ekebacken 110    
Eriksbacken 111    
Eriksåsen 113    
Finnefallet 114    
Finnerödja Östra 114    
Finnerödja Västra 115    
Gatan 116    
Grönelid 117    
Hallan 118    
Hansatorp 119    
Herrängen 119    
Hävden 120    
Högshult 120    
Högskog 121    
Kavlebron 122    
Korsbäcken 125    
Korterud 127    
Kvarnbolet/Ängen 128    
Kvarntorp 131    
Kyrkhävden 132    
Kärr/Kärret 133    
Lindehult 134    
Långstorp 135    
Lövåsen Östra 135    
Lövön 136    
Mossebo 137    
Nolmarken 137    
Nolåsen 138    
Nyborg 139    
Orrkullebäcken 140    
Paradisbygget 141    
Paradishult eller Paradis 142    
Bengtsgård 142    
Biörsgård 143    
Tohlsgård 144    
Jonsgård 144    
Elfsgård 145    
Paradisängen 145    
Posseborgan 146    
Ramsnäs 147    
Ranängen 148    
Rosendalen 149    
Slottsbol 150    
Styvanäs 151    
Torpaskoga 152    
Trehörningen 154    
Vallsjöbol 155    
Villbergstorp 156    
Välevattnet Stora 156    
Välevattnet Lilla 157    
Västansjö 157    
Ön 159