Tiveds socken i Finnboken

När den finska invandringen började till Tivedsbygden på 1580-talet fanns i nuvarande Tiveds församling endast fyra bosättningar. De skulle snart femdubblas. Kyrkan kom sent. Den byggdes först år 1847. Göte Hellman, folkskollärare från Sannerud i Tived, har gjort ett berömvärt arbete med att samla in och katalogisera uppgifter om Tivedsbygden med koncentration till Tiveds socken. Britta och Gunnar Klippås från Mariestad har därefter, med hjälp av andra bygdeforskare, presenterat delar av Göte Hellmans material i ett antal häften under namnet ”Tiveden. Bygd och människor”. Detta har delvis utnyttjats i följande sammanställning. En skön tavla om Tived målade kyrkoherden K. David Ahlner när han vid inledningen till 1900-talet förde penseln på följande sätt:

”Det är vackert i Tived. Där är vildmark och tjusande insjömystik. Där är böljesång mot steniga stränder och mäktiga brusa Undens vågor fram i vild lek, när västan är hård. Där är vemodig men också stämningsfull musik i höga allvarliga furukronor. Där är böljande skördar på små åkrar, som skymtar fram på berg och kullar där man minst anar det. Där är sång av trast och gök i vackra vårdagar. Där är fullt av fiskebåtar, som hasta fram över Undens blanka, vätterliknande vatten. Där bor ett strävsamt och idogt släkte, som gärna ger vänskap och hjälp, när det möts av öppet förtroende. Ett släkte, som förstår att ur den karga jorden söka sig näring och gärna spara en penning till ålderns dag. Där är fullt av små tjusande gläntor i skog och mark, där solstrålar sila sig ned mellan bruna furustammar och där du kan dröja i timtal utan att tröttna, och där du kan drömma dig in i forna tiders liv och tankar. Tidens jäkt och oro, som på alla håll ger sig tillkänna, har ännu inte nått Tived. Här bor ännu något av urtidens ro och stillhet i de stora skogarnas tystnad, och lättare bör det därför vara för ett Tivedens barn än för många andra att söka sig väg inåt hjärtedjupen och där möta honom, som gärna i tysta stilla stunder sänder allvarstankar till människobarnen.”

I den gula tabellen till höger anges sidnummer för varje finngård i Finnboken. Klicka på sidan för att komma till bokens text om gården.
Åter till Sockenlistan.

Till bildalbum för socknen.

Gårdar i Finnboken  
Gård Sida
Bosjön/Fallet 207
Bråten 207
Finnematstorp 208
Hindrichs- eller Tivedstorp 208
Holmsjötorp 210
Häggeboda 211
Häggeboda Lilla 212
Hägghemmet 212
Kopparhult 214
Kråkvattnet 214
Kungsbacken 215
Kärret 216
Mosshult 217
Sannerud 218
Skallebo/Undevi 219
Skomakartorp 220
Skyttatorp 221
Trösslingtorp 222
Undenebotten 222
Ykullen Stora 224
Ösjö 225