Boskap och husdjur.

Djur fanns på alla torp och gårdar. Självhushållningen var rådande och ett naturligt sätt att leva. Finnarna skapade på sina svedjade hyggesfall rika och nyttiga betesmarker. Boskapslängder fördes ca 1620 -1642. Det var ett underlag för att kunna ta ut skatt för att täcka militärutgifter.  Längder finns delvis bevarade.

Här boskapslängd från 1640 gällande delar av Finnerödja och Undenäs.
Anders ”finne” i Kvarntorp
: 1 häst, 1 tjur, 5 kor, 2 kvigor, 4 får, 2 bockar, 4 getter, 1 svin
Hans Est i Korsbäcken
: 1 sto, 2 tjurar, 1 ko, 3 får, 2 bockar, 6 getter
Erik Björsson i Björsgård
, Paradis: 1 sto, 1 oxe, 2 stutar, 4 kor, 2 kvigor, 5 får, 3 getter
Lars Michelsson i Högsåsen
: 1 sto, 1 stut, 1 ko, 1 kviga, 3 får, 1 bock, 4 getter, 1 svin
Anders i Kavelbron
: 1 oxe, 1 stut, 3 kor, 2 kvigor, 1 bock, 4 getter, 1 svin
Sigfrid Eskilsson i Kyrkhävden
: 1 häst, 2 tjurar, 3 kor, 2 kvigor, 4 får, 2 bockar, 4 getter, 1 svin
Hindrich ”finne” i St Gamlerud
: 1 sto, 2 stutar, 2  kor, 2 kvigor
Kerstin i Skeppshult
: 1 sto, 2 stutar, 2 kor,1kviga, 2 får
Carl ”finne” i Skallebo
: 1sto, 1 oxe, 1 tjur, 8 kor, 2 kvigor
Olof i Brännhult
: 1 häst, 4 kor, 1 kviga, 2 får, 6 getter
Lars i Trehörningen
: 1 häst, 2 ston, 9 kor, 2 får, 2 svin

En sammanställning har gjorts av boskapslängderna för år 1640. Där visas totala antalet djur av olika slag i några socknar samt den skatt, som kunde tas ut. Skatten för de olika djurslagen ger en antydan om den tidens värdering av de olika husdjurens betydelse och värde. (Källa: Finsk invandring till Tiveden med omnejd)

SAMMANSTÄLLNING BOSKAPSLÄNGDER 1640
Enheter Hova Finne-rödja Undenäs Tived Lyrestad Amne-härad Summa enheter Skatt öre/enhet Skatt enhet totalt öre
Hemman 20 39 35 5 33 45 177    
Utsäde tunnor 26,5 27 31,5 5 94 46 230 1 230
Häst 5 11 1 1 8 4 30 4 120
Fåle 1 2 5 1 10 1 20 2 40
Sto 6 22 23 2 30 34 117 2 234
Oxe 5 11 19 5 42 10 92 4 368
Stut 29 32 41 5 66 39 212 2 424
Tjur 0 8 0 1 2 1 12 3 36
Ko 64 128 114 25 177 159 667 2 1334
Kviga 35 54 49 7 90 107 342 1 342
Får 113 91 66 10 214 181 675 0,25 168,75
Bock 5 28 1 0 34 18 86 0,5 43
Get 82 191 35 3 174 135 620 0,5 310
Svin 25 38 20 2 84 30 199 0,5 99,5

Bouppteckningarna visar också vilken betydelse och rikedom det var att ha egna djur.
 
Mjölkning i Hagen. Alma och Manfred Svanberg i Davidstorp   Oxar var ett bra och ganska billigt sätt att skaffa dragdjur.
 
     
 
Både får och svin var viktiga för hushållningen. Fåren hölls i mindre flockar.Viktiga för ull, skinn och kött. 
svinen några få för köttets skull.
  Ett knapphändigt källmaterial gör det svårt att ge en bild av hönshållning. Förmodligen kom den inte igång förrän mittenpå 1800-talet.
   
Anna i Hemmet, Undenäs, med sin ko. !927. Fotograf: Bertil Johansson   Häst
     
xxx   xxx
     
hundar    katter 
 

Åter till Traditioner