Byggnader

När finnarna först kom till en ny plats bodde de först i en enkel koja. De timrade sedan vanligen tre till fem stugor på tomtplatsen.

Bastu med rökugn. Ofta första huset vid ny bosättning.

Rökstuga med stor rökugn. Det permanenta bostadshuset.

Ria med rökugn för torkning av säd.

Efterhand tillkom ladugård och andra uthus.

Ibland byggdes bostadshuset senare ut med köksdel med öppen spis och skorsten.

Den tidigare befolkningen ifrågasatte ibland finnarnas verksamhet, eftersom det innebar konkurrens om mulbete, nävertäkt och virke till ved, husbygge och gärdesgårdar. I bygden berättas det om några finnar, som byggt kojor vid Kvarnsjöbacken och börjat odla upp mark. Kopparhultsborna försökte då att bränna ner kojorna, men vinden vände och delar av Kopparhults egen skog brann ner istället.

Trösslingstorp, Tived
 
Enligt en sägen hade Lille-Hindrik Hindriksson en koja vid blocket till vänster, där han bodde sin första tid i Tivedstorp.

Åter till Traditioner

Rökbastu

Rökstuga

Ria

Ladugård