Rökstugan

Rökstugan var det större permanenta bostadshuset. Rökstugan kallades ofta pörte (finska pirtti).

Från början ett enda rum.

Stor rökugn, ofta ¼ av golvytan.

Innertak isolerat med sand.

Ingen skorsten, överskottsvärme ut genom trälucka.

Het rök under taket värmde stugan.

Rökugnen behövde eldas bara någon gång per dygn.

Senare tillbyggen med skorsten.


Rökstuga i tvärsnitt med rökugn i högra hörnet. Illustration: Arne Östman.
 
Korplampsängen, Tivedstorp, byggt ca 1840

Åter till Byggnader