Rökbastu

Rökbastun var att viktigt uthus, som användes för många olika ändamål. Det var ofta det första huset vid ny bosättning.

Byggnad med ett rum med kallmurad ugn och bastulave.

Ingen skorsten, röken letade sig ut genom springor.

Isolerat innertak.

Användes mest för det viktiga bastubadet, röken vädrades ut före badet.

Användes också för torkning av lin, rökning och förvaring av mat och avlusning av kläder.

Den renaste byggnaden på gården och användes därför också vid förlossningar.

   
     
   
  Linbastu vid Åboholms kvarn. Kortets ägare: Ingemar Stenström.  

 
   

 

 


Åter till Byggnader