DNA-forskning

DNA-forskning har blivit allt vanligare och är mycket populär bland släktforskare.

Genom DNA-tekniken kan man komma tusentals år bakåt i sitt släktskap. Naturligtvis får man inte några namn uppspaltade för sig. Forskningen kan bara visa varifrån i världen du kommer och vilka dina ursprungliga rötter är.

I vårt projekt är vi särskilt intresserade av vilka DNA grupper finnarna som flyttade till Tivedenområdet tillhörde.

Av de som deltar i projektet Finsk invandring till Tiveden-Närke med omnejd har nästan alla testat sig. De flesta har använt sig av FamilyTreeDNA och det visar sig att de flesta är släkt med varandra. En del var känt sen tidigare men många nya släktskaper har upptäckts. Våra nya kunskaper för oss längre bak i tiden och vidgar det geografiska området. Vi har blivit bekanta med duktiga forskare på andra håll i Sverige och utomlands.

Kanske vi även kan lösa en del släktskapskopplingar till andra bygder. Det visar sig ju att vi har släkt och gemensamma gener med många människor i andra s k finnbygder. Det finns alltså ett samband som är mycket intressant.

Om man har testat sig bör man alltid lägga ut sin egen forskning i ett s.k. släktträd på den webbsida som man får tillgång till genom DNA företaget. Det räcker med att visa raka linjer. Far, mor, farfar, farmor, morfar, mormor, osv. Då ser dina ”matchningar” dina anor och kan jämföra med sina egen forskning. På det sättet kan man hitta släktskap ganska många generationer bakåt.

Den vanligaste gruppen bland de som kom från Finland till skogstrakterna i Mellansverige och Norge var s k skogsfinnar eller svedjefinnar. De kom från de östliga delarna av landet. De skiljer sig från de finnar som kom från de mer västliga delarna av Finland. De har alltså inte samma genetiska ursprung.

Eftersom det sällan framgår i källorna vilken ort eller vilket område nybyggarna kom ifrån kan vi kanske genom DNA-forskning bli mer säkra på vilka ”våra” finnar var. För att klara ut släktskap och ursprung söker vi därför i första hand anor till de finnar som vi är ”säkra” på och som har angivits med epitet ”finnar” i våra trakter. Sen hör det ju till saken att genom århundraden har naturligtvis våra gener blandats och fått nytt blod från andra håll. Särskilt i trakter med järnbruk, där invandring skett från Centraleuropa.  

Läs mer om Skogsfinnar på FINNSAMS hemsida.  http://www.finnsam.org/skogsfinnarna.html

DNA-Tester kan göras på olika nivåer och till olika priser. (Ibland rea på priset) Det finns flera företag som har liknande tester. Många har stora databaser med många amerikaner.  Vanligast företaget bland släktforskare i Norden är Family Tree.

·         Den första nivån att testa sig på är Autosomalt DNA. Kallas också Family Finder. Den nivån gäller både män och kvinnor, som man har gemensamma kromosomer med. Då får man ”Matches”=träffar på andra som också testat sig.

 ·         Nästa nivå är att testa vilka Haplogrupper man tillhör.
Män testar sin Y-DNA grupp och sin mtDNA grupp.
Kvinnor testar enbart sin mtDNA grupp. Det innebär att man får reda på vilken grupp som ens faderslinje resp. moderslinje tillhör. Då kan man få träffar på människor som har exakt samma förfader eller moder. För att kunna lista ut detta krävs att man har en egen säker släktforskning att jämföra med.

 ·         Forest Finn DNA. Det är ett speciellt DNA-forskningsprojekt för den som vet att man har finska anor och är DNA-testad. I det projektet forskar man mycket på finska släktnamn. Det är då bra att ha en rak faderslinje, son, far, farfar, farfarsfar osv, ända ner till 15-1600-talet.  Genom att delta där kan man bidra till att kunskapen om våra finska invandrare blir djupare.

Åter början!

Åter till Släkter

 

Lär dig mer om DNA

Peter Sjölund
Släktforska med DNA      

Karin Bojs
Min Europeiska familj       

Svante Pääbo 
Neandertalmänniskan          

Karin Bojs och Peter Sjölund
Svenskarna och deras Fäder                    

Svenska sällskapet för genetisk genealogi

Facebook grupper:

DNA-anor
https://www.facebook.com/groups/dnaanor/

Ättlingar till skogsfinnar
https://www.facebook.com/groups/325428130939231/