Stamtavlor för finnar
I släktforskningssammanhang innehåller en stamtavla ättlingar (barn, barnbarn etc) till en viss person. I det gula fältet till höger visas länkar till stamtavlor för några säkra eller troliga finnar. De är de först nämnda finnarna på respektive ursprungsgård. Stamtavlorna innehåller kända ättlingar efter aktuell finne fram till början på 1800-talet. Då finns kyrkböcker att tillgå för vidare forskning. Vi tar inte med nu levande personer.

S
tamtavlorna är gjorda av släktforskare med anknytning till bygden. Det är ofta flera forskare som hjälpts åt att samla släktleden. Enskilda släktforskare kan ha mer eller senare information om släkterna.

Med säkra finnar menar vi de som i äldre dokument benämns med epitet Finne. Säkert finns det fler än de vi hittat, men det får framtiden utvisa.
Med troliga finnar menar vi de som genom släktskap eller andra samband visar en tydlig koppling till andra finnar.

Troliga finnar har inte epitetet Finne, men en bedömning har gjorts på andra grunder att de ändå bör ha varit finnar. Det kan vara genom släktbandskopplingar, uttalanden som vittnen gjort i domboksprotokoll eller andra dokumenterade uppgifter. Det kan också vara genom DNA-bevis. Då bör det finnas raka faderslinjer fram till nu levande ättlingar med hjälp av en säker släktforskning. Förklaring till bedömningen ska alltid finnas. 

Stamtavlorna är i trädstruktur. Det går att vandra mellan de olika personerna i tavlan genom att klicka på namnen. Förutom kända uppgifter om personernas namn, födelse och död ingår också en del uppgifter om familjen, yrke och särskilda händelser. Ort- och namnregister finns. Källor har inte tagits med i tavlorna av utrymmeskäl.
 

Vi lägger ut nya stamtavlor efterhand eller ändrar och lägger till om det dyker upp nya uppgifter. Det kan naturligtvis finnas felaktigheter och annat som är tveksamt.
   
Nya uppgifter och bevisbara fel mottages tacksamt.Säkra finnar
Anders Finne, Kvarntorp

Daniel Finne, Ykullen

Hindrich Finne, Skyttatorp

Hindrik Andersson, Kavelbron

Olof Andersson Finne, Spåndalen

Troliga finnar
Måns Rasmusson (Kessungsson), Mon

Clemet Finne Jönsson Conrott, Holmgillret

Göran Nilsson,
Hanefjäll