Hindrik Andersson, Kavelbron, Finnerödja

     

Hindrik Andersson  flyttade från Björkviks socken i Sörmland till Kavelbron, Finnerödja. Han tog upp Kavlebron  antagligen tidigt på 1580-talet och  fick hertig Karls stubbarättsbrev på Kavelbron undertecknat den 22 april 1597 i Örebro slott. Samtidigt fick Ravel i Barrud, Per Persson i Eriksbacken samt Anders Olofsson Finne i Kvarntorp sina brev undertecknade av hertigen. Gården uppfördes som klosternybygge i jordeboken1601.

Hindrik hade en bror som hette Per Andrsson, soldat som bosatte sig i Brännhult, Undenäs något senare. 1602


Där fanns flera Hindrik i Kavelbron.  
Hindrik Andersson kallades i dagligt tal Store-Hindrik.

Sonen kallades Lille-Hindrik. Sen fanns en måg som kallades Björne-Hindrik. Tyvärr finns inget namn på dottern.

Då det efter en tid började bli tätt mellan nybyggena i skogarna omkring Skagern, drog
de tre sönerna till andra trakter i östra Tiveden.  

Sönerna som tog upp gårdar i Undenäs socken nuvarande Tiveds socken var:

Simon Hindriksson, som tog upp Hägghemmet i Tiveds socken
Carl Hindriksson, som tog upp Stålboda och Skallebo (Undevi) i Undenäs respektive Tived socken
Hindrik Hindriksson, Lille-Hindrik, som tog upp Hindrichstorp nuvarande Tivedstorp i Tived  
Dottern som var gift med Hindrik Hindriksson (Björne-Hindrik) stannade kvar på Kavelbron
        

 

År 1624 misstänktes Björne-Hindrichs son Johan, som likaledes var skytt, för att ha "slagit älgdjur" och 1625 för att ha dödat två älgar och ett rådjur. Han stämdes, men infann sig inte i rätten. År 1627 gick Hindrich i borgen för att sonen skulle inställa sig till följande ting, men Johan uteblev även denna gång,. Fader Hindrich dömdes därför "att med hustru och barn draga åt Ingermanland". Kavlebron ställdes så öde 1629.

      När Björne-Hindrich återkom tio år senare hade sonen och frälseskytten Johan nyligen avrättats för rån på borgaren Pär Hansson från Borås, år 1634, vid Skansen på Tivägen. Hans huvud hade efter "justificeringen" satts på en påle vid Hova bro. När brottet skedde var Johan, som framgått ovan, bosatt i Hävden. Delaktiga i brottet var två andra kronoskyttar, Jon Jonsson och Bengt Olofsson från Paradis. Även dessa dömdes att mista livet men försvann från trakten och om de fick sona sina brott, vet vi inte.

     Målet angående rånet från borgaren Per Hansson rymmer så mycket dramatik och avslöjar så mycket av livet i Finnerödja denna tid, att det förtjänar att i sin helhet redovisas.    Se finnboken kapitlet om Kavelbron.

En skröna säger att en man, Anders, inkom till Tiveden enligt ett tingsprotokoll från år 1584 med Hertig Karls tillåtelse? Han slog sig ner och svedjade, sedan han klivit upp i en gran på Vallsjöskogen i Finnerödja och sett idel granskog runtom. Ej alls belagt om denne Anders var far till Hindrik och Per Andersson.
Hindrik och Per var i alla fall söner till en Anders men de kom att bosätta sig långt ifrån varandra.¶

     


Åter till lista med säkra finnar

Stamtavla för Hindrik Andersson, Store-Hindrik