Olof Andersson Finne i Spåndalen

Olof Andersson kom till Spåndalen omkring år 1648. Hans hustru hette Kerstin Bengtsdotter och de hade minst ett barn, sonen Mårten, född i Finland år 1640. I mantalslängden år 1648 anges Olof vara åbo i Spåndalen, som då var ett arbetstorp under Bocksjöholm. År 1663 blev Spåndalen infört som ett frälsetorp i jordeboken. Olof hade inte betalt någon avgift till Anders Koskull på Bocksjö för att bruka Spåndalen utan bara gjort dagsverken där. När Erik Koskull fått tillgång till hemmanet år 1686 måste Olof Andersson betala 15 daler kopparmynt varje år. Sonen Mårten tog över brukningen av Spåndalen efter faderns död år 1689 och fortsatte då betala samma belopp. Mårten hade sex barn, två söner och fyra döttrar. Hemmanet delades på två gårdar, som sedan blev kvar i släktens ägo åtminstone till 1940-talet.

Uppgifter finns om drygt 550 kända ättlingar efter Olof Andersson. Betydligt fler ättlingar finns säkert. Släkten fanns fram till 1800-talets början i stort sett bara i Undenäs socken med tyngdpunkt i dess nordöstra delar. Efter 1830 finns släkten också i de södra delarna av Tiveds socken. Under senare delen av 1800-talet sker en spridning från kärnområdet, framför allt till Östergötland och Älgarås socken. Fortfarande finns mycket av släkten kvar i dessa områden, men finns nu också i närområdena i Västergötland, Närke och Värmland.

På korten nedan är Källstrands, Verner Karlsson, Liljas, syskonen Karlsson samt Karl Sigfrid Johansson kända ättlingar efter Olof Andersson Finne.

Verner Karlsson hade ett strävsamt liv. Hans far Karl krävde att Verner redan som ung skulle hjälpa honom och arbeta hårt i skogen. År 1928 blev Karl vräkt från Lillängen, då han påstods ha avverkat något träd fel. Karl fick bo med familjen under ett träd. Folk i bygden besökte dem och såg hur de hade det i skogen. Barnavårdsnämnden tog upp fallet, så Karl med familj fick sedan flytta in och bo i Björkelund.

Uppgifterna om Olof Andersson Finnes ättlingar bygger på släktforskning av Rune Johansson.

 
I mitten paret Karl och Signe Persson i Vägen, Tived, till vänster Signes far Johan Källstrand och  till höger Anders Källstrand, båda i Ösjö, Tived. Kort från Åke Källstrand.   Verner Karlsson, född 1904 i Lillängen, Undenäs, död 1981 i Kättefallet, Tived. Kort från Inger Persson.
     
     
Igelstadsungdomar ca 1940. Från vänster Sven Johansson, Evald Lilja, Hanna och Johan Karlsson, Gösta Zettergren, Nanna Björhed och Lisa Lilja. Kort från Ing-Britt Larsson.   Henning Lilja i Igelstad, Undenäs, med hustru Selma Karolina och deras barn. Kort från Kristina Flemsjö.
     
 
Från vänster paret Britta och Ivar Karlsson i Hult, Undenäs, därefter Ivars syskon Evert, Margit och Bertil. Kort från Ingrid Andersson.  
 
Svanhults sista dräng Karl Sigfrid Johansson, vanligen kallad Karl-Alfred, står intill hästen, Krister Larsson framför hästen. Ca 1970. Kort från Arne Larsson.

Åter till början!
Åter till lista med säkra finnar

Stamtavla för Olof Andersson Finne