Anders Finne i Kvarntorp, Finnerödja

     

Anders Olofsson kallades vanligen ”Anders Finne i Torpaskoga”. I motsats till andra finnar på Tiveden, vars speciella epitet snabbt förvann, behöll han beteckningen ”Finne” från första uppgiften i en tiondelängd år 1600 till sista uppgiften i en mantals­längd år 1642. Enbart i stubbarättsbrevet var benämningen utelämnad.
    År 1609 blev Anders Finne anklagad och stämd för dråp på Sule Larsson från Eriksbacken samt dömd till döden för brådomsskillnad. En broder till den senare, Hans Larsson Est/Ess, var denna tid bosatt på Torpaskoga. Efter förlikning med denne och släkten blev Anders Finne benådad.

      Stubbarätten för Kvarntorp bibehölls inom släkten åtminstone fram till år 1791 då Greta Jonsdotter i Ekebacken krävde att återfå den rätt, som hennes avlidne farbroder i egenskap av förmyndare tillskansat sig under hennes omyndiga år. Vid tiden för käromålet disponerades Kvarntorp av en dotter och måg till farbrodern. Rätten avslog hennes begäran, eftersom 40 år hade gått efter faderns död, utan att hon gjort framställning härom, samt att hon inte ansågs ha bevisat sin släktskap med Anders Olofsson Finne på ett tillfredsställande sätt. (Text: Kjelldorff)

Släktforskning och stamtavla.

Efter att ha varit med och skapat stamtavlan om Anders finne i "Finnboken" har jag fortsatt att samla ättlingar. Själv har jag ju släktskap med Anders via både mormor, farmor och farfar. Då jag tyckte att det var intressant att ta reda på hur många andra som har rötter ner till denna finne började jag "samla". Jag upptäckte snart att många nu boende i Finnerödja har släktskap med varandra många generationer ner till Kvarntorp. Sammanlagt finns nu ca 4100 ättlingar från när och fjärran nedtecknade  Då är naturligtvis inte alla  grenar med men det kommer hela tiden till nya personer. Genom DNA-testning har det även visat sig att har man rötter i Finnerödja så är det vanlig att man 10-13 generationer bakåt träffar på Anders Olofsson finne i Kvarntorp.

     Roligt i sammanhanget är att nämna att ättlingar till honom fortfarande bor på gården. Det är inte några rakt nedstigande led men ändå släktskap. Gården är välskött med stora beteshagar. Det finns en hel del äldre stenröselämningar kvar. Man vet även  var kvarnen låg i bäcken som rinner genom gården.

     Trots att så många ättlingar finns har jag ännu inte hittat någon nu levande med rakt fadersled ner till Anders. Det skulle vara så bra om det kunde dyka upp någon sådan man så småningom. Anledningen är att man då genom DNA-testning skulle kunna avgöra vad Anders var för en finne. Var han kom ifrån och hade han något släktnamn? Män ärver sina gener från sin fader och finns det någon nu levande har han samma gengrupp som sin förfader. (Text Lena Gribing)

 

     
     


Åter till lista med säkra finnar

Stamtavla för Anders Finne