Clemet Finne Jönsson Conrotte i Holmgillret

Clemet Finne Jönsson Conrotte levde åtminstone från år 1652 i Holmgillret, Undenäs. Han uppges vara född före år 1623 i Liege i nuvarande Belgien. Han är troligen inte finne. Hans födelseplats och franskklingande efternamn tyder på att han kan vara vallon.

Källorna ger inget svar på varför han kallades Finne. Under hans tid i Holmgillret bodde många finnar i trakten, kanske till och med hans hustru var från Finland. En stor del av befolkningen talade finska. I en så finskspråkig miljö kan Clemet Conrotte också ha lärt sig att tala finska och därför fått epitetet Finne.

Clemet var bonde i Holmgillret men också ryttare och skytt åt Gustaf Stenbock. Enligt osäkra uppgifter hade Clemet fem söner och en dotter, alla troligen födda under första halvan av 1600-talet och alltså före Clemets gifte med Karin Filipsdotter år 1652 i Undenäs. Clemet dog i Holmgillret år 1680.

Uppgifter finns om drygt 5700 kända ättlingar efter Clemet. Släkten fanns fram till 1800-talets slut i stort sett bara i Undenäs och Tiveds socknar. I slutet på 1800-talet började en del av släkten att flytta från Tiveden till framför allt Östergötland och Stockholmstrakten. Idag finns cirka 1200 kända levande ättlingar efter Clemet, många av dem fortfarande boende i Tiveden. Ättlingar finns också i övriga delar av södra och mellersta Sverige. Några släktgrenar finns också i USA. 

På korten nedan är de allra flesta ättlingar efter Clemet.

Uppgifterna om Clemets ättlingar bygger på släktforskning av Rune Johansson.

Gustaf Adamsson i Sävsjöfallet. 1902-1988. Han lärde tivedsborna att göra laggkärl. Kort rån Gunnar och Maj Erlandsson. Från vänster Herbert Persson, Ösjöängen; Karl Andersson, Lillängen; Eskil Eriksson, Sanna Ösjö samt Henning Persson, Ösjöängen. Kort från Inger Persson.
     
 
Stående från vänster Henning Andersson, Gunnar och Gustaf, David och Karl Svanberg. Sittande från vänster Ester Svanberg, g Andersson, Matilda (Tilda) Adamsdotter, g Svanberg, Signe samt Viktor Svanberg. Ordningsföljd något osäker. Kort från Barbro Svanberg.   Johan Edvard Johansson var mjölnare i Kopparhults kvarn, hustrun hette Anna, barnen är Ingrid och Nanna. Familjen flyttade från kvarnen till Granvik. Kort från Stig Andersson.
     
 
Johan Johansson, född 1848 i Lilla Göranstorp och hans hustru Britta Stina Eriksdotter, kallad Stina,  född 1848 i Svanhult. De bodde i Slämon, Sätra. Kort från Ingela Larsson.   Bröderna Hugo och Einar Rolander, Affären, Svanhult, samt Eskil Johansson, Solbacken, Svanhult. År 1919. Fotograf: Bertil Johansson.

Åter till början!
Åter till lista med troliga finnar

Stamtavla för Clemet Finne Jönsson Conrott