Måns Rasmusson (Kessungsson) i Mon

Måns Rasmusson (Kessungsson) tog upp hemmanet Mon, Undenäs, år 1643 och levde där till år 1656 enligt boken Finsk invandring till Tiveden med omnejd. Med Mon avses Bocksjömon. Efternamnet är osäkert. Enligt Lars-Olof Herou, Ludvika, kan efternamnet eventuellt stå för Keonen. Måns var gift med Gertrud, efternamn okänt. De hade åtminstone ett barn, sonen Nils Månsson, som var född omkring 1621 och levde i Mon till sin död 1699. Nils Månsson var gift tre gånger och hade åtminstone 11 barn. Uppgifter finns om mer än 5500 kända ättlingar efter Måns. Släkten fanns fram till 1800-talets slut i stort sett bara i Undenäs och Tiveds socknar. Idag finns drygt 850 kända ättlingar efter Måns nu boende i stora delar av södra och mellersta Sverige. Enstaka släktgrenar finns också i Norge och USA. 
På korten nedan är Johanna Andreasdotter, Elsa Maria Andersson, minst fyra barn på kortet från Vägens skola, Gustaf Emil, Höghultsborna Alice, Svea och Paul samt Rut Persson kända ättlingar till Måns Rasmusson (Kessungsson).
Uppgifterna om Måns ättlingar bygger på släktforskning av Rune Johansson.

Johanna Andreasdotter, född 1856 i Björkenäs, Undenäs, med make och barn. Kort från Per Johan Molin.   Elsa Maria Andersson, Kråkvattnet, Tived. Kort från Ellenor Johansson.
     
   
Skolbarn vid Vägens skola, Tived.
Omkring år 1928.
  Från vänster Severin Pettersson, Gustaf Emil och Gustaf Eriksson. Timmerflottare på Unden.
Kort från Ingela Larsson.
     
 
Höghultsbor på utflykt. Från vänster Alice Jansson, okänd, Anna i Eka, Svea Jansson, Rickard i Pelemon och Paul Eriksson. Kort från Bernice Johansson.   Rut Persson, född 1919 i Ösjö, Tived. Med Tivedsko och katt. Kort från Inger Persson.

Åter till början!
Åter till lista med troliga finnar

Stamtavla för Måns Rasmusson (Kessungsson)