Mölltorp i landskapet Västergötland

Mölltorps socken ingick i Vadsbo härad, ingår sedan 1971 i Karlsborgs kommun. En del av tätorten Mölltorp med sockenkyrkan Mölltorps kyrka ligger i socknen.
     Socknen har medeltida ursprung.
Ur församlingen utbröts 6 augusti 1831 Karlsborgs garnisonsförsamling.
     Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Mölltorps församling och för de borgerliga frågorna bildades Mölltorps landskommun. Ur församlingen och landskommunen utbröts en del 1885 för att bli del av de då bildade Karlsborgs församling och Karlsborgs landskommun. Mölltorps landskommun utökades 1952 och upplöstes 1971 då denna del uppgick i Karlsborgs kommun.
     Socknen har tillhört länfögderiertingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Vadsbo härad.
     De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente, Södra Vadsbo kompani.
     Fornlämningar: Lösfynd från stenåldern är funna.

Namnet skrevs 1437 Mölnatorp och kommer från gården Mölltorp. Efterleden är torp, 'nybygge'. Förleden innehåller mölna, 'kvarn' Socknen ligger väster om Karlsborg vid Vättern kring Kyrksjön och med en sydostlig vik av sjön Viken i nordost. Socknen är en kuperad skogsbygd med inslag av odlingsbygd. MÖLLTORP i Vadsbo härad är dessutom den socken, som upptar Vätterstranden närmast söder om Karlsborg.Den sträcker sig i väster ett stycke in över Vikaskogen.
     I socknens mitt reser sig det 221 m. höga Vaberget, med Vabergets fästning, skilt från Vikaskogen genom en dalgång med flera sjöar, såsom Kyrksjön, vid vars sydända kyrkan är belägen, samt från landet närmare Vätterstranden genom Bottensjön. Näset mellan denna sjö och Vättern är lågt och till större delen skogbevuxet. Den huvudsakliga odlade bygden inom socknen ligger i den nämnda dalgången mellan Viken och Kyrksjön samt utmed Vätterstranden. Här ligger bl.a. mangårdarna till de gamla adelsgårdarna Gälsebo och Mossebo, det senare förr utgård till det förra, numera statsegendom. Invid Vättern ligger det gamla säteriet Kråk. I dag skjutfältsområde.

     Kyrkan har västparti från medeltiden och östparti från senare delen av 1600-talet samt ett vapenhus, som är tillbyggt 1888. Hela byggnaden är renoverad 1917. Det plana innertaket är prytt med målningar från slutet av 1600-talet.Socknen är annex till Ransberg.437.

När det gäller invandrade finnar  till socknen kan nämnas:
Jacob Hindriksson finne Ödegården levde här enl Roteringslängd 1639-1641
Inga Olofsdotteroch Ellin Ödegården knekthustrur efter 1641
Elisabet Clemetsdotter Mossebo begrovs gamla finskan  109 år död 31 maj 1713
       

 

Åter till sockenlistan

Gårdar i Mölltorp

Björkkullen

Ekabolet

Kvighult och Skoges

Mossebo

Ödegården