Ödegården i Mölltorps socken

Ödegården ligger strax söder om Karlsborg vid stranden av Vättern.

År 1640 bor Jacob Hindriksson finne i Ödegården.
Det är från en roteringslängd och där står Jacob finne i Ödhegårdhen.
Han finns också med år 1639, men då bara med namnet Jacob.
År 1641 finns han med hela namnet Jacob Hindriksson.
Sammantaget finns han i Ödegården åren 1639-1641.
Därefter kommer knektahustrur, Inga Olofsdotter och Ellin.
Det ser ut som att Ödegården växlat över till att bli ett knektaboställe.

Då det på flera ställen i trakten funnits ”Jakob med tillägget finne” är det för
närvarande svårt att komma fram till om det är en eller flera det rör sig om.
Intressant är dock att han bär på två namn som nära hör ihop med inkommande finnar, Jacob och Hindrik
.

 
 

 


Åter till sockenlistan
 
Åter till gårdar i Mölltorp  

Händelser (PDF)