Ekabolet

Per Hindrichssons farfar är Jacob finne och han bodde i Ekabolet. Ekabolet (och Hulan) låg vid den här tiden på Gällsjöns östra sida. 

Dagens Ekabolet och Hulan är resultatet av ett laga skifte på 1880-talet. Vittnesmålet ger också grund för att Kvighult uppodlades av finnar. 

Uppgifterna om att den gamle mannen var kommen från Närke och huggit svedjefall i Kvighult pekar starkt mot att det handlar om finnar. 

Jacob finnes barnbarn, Pehr Hindrichsson, har under sitt liv bott i Ekabolet, Långsjön, Gereby, Stenbäcken och Hulan. 

Med sin finska härkomst är det troligt att det på dessa ställen också har bott finnar eller finnättlingar.

 

Att det i Långsjön bor finnar framgår av ett tidigare mål vid Mariestads rådhusrätt, som också visar på finnar i Lilletiven och Skolebacken.

Kvighult, Gereby och Stenbäcken ligger i samma skogstrakt och det gör också Höghult.

 

Det är också intressant att notera att det är en sonson till en finne som kallas in för att reda ut gränserna. Pekar mot att det är en bygd med mycket finnar.

 

 

 

 
 

 


Åter till sockenlistan  
Åter till  gårdslista  
Händelser (PDF)