Kvighult och Skoges i Mölltorps socken

Kvighult ligger öster om Långsjön och Skoges ligger öster om Lilletiven och Skolebacken. Båda ställena ligger i Mölltorps socken.

Enligt mål vid tinget år 1739 så togs Kvighult upp av en som kom från Närke och platsen kallades för Närkefallet.
Källan till dessa uppgifter är Jacob finne, som bodde i Ekabolet och vars son och sonson fortsatte att bo i Ekabolet. Att han som tog upp Kvighult kom från Närke har en parallell i Nils finne i Ölmestorp, som kom från Tyslinge socken i Närke.
I målet från 1739 står: ”en gammal man som bodde j Qwihúlt och war kommen från Närrike för många åhr sedan húggit swediefall, som kallades Närrikefallet, ock de åboerne som woro efter honom hade fallet inhägnat til bete så länge gierdesgården kúnde stå, hwilket wittnet såg i sin úngdom. Hwad Per Hindricksson om skillnaden förút berättat säger han, att hans fader Hindrick Jacobsson som äldre än wittnet nú är när han blef död och hade i all sin tid warit ock bodt i Eekabolet samt faderfaderen före honom wid namn Jakob finne i många år omtalat för wittnet ock häfdat efter samma skillnad, hafwandes wittnet följdt sin fader ofte i skogen och húggit.

Enligt mantalslängder bor i Kvighult år 1642 en Nils Arvidsson och hustrun
Elin Larsdotter.
Nils finns kvar på 1670-talet och följs av sonen Pehr Nilsson i 1680 års längd.
 
En annan son, Jon Nilsson, tar upp Skoges/Skogen. Att det är en annan son till Nils är troligt då både Pehr och Jon Nilsson är faddrar för respektives barn.

Jon Nilsson är en av dem som döms till halshuggning och stegling, som en följd av det olycksaliga upproret i Binneberg.

 
 

 


Åter till sockenlistan  
Åter till  gårdslista  
Händelser (PDF)