Askersund i landskapet Närke

Askersunds landsförsamlings socken ingick i Sundbo härad.
Uppgick 1952 i Askersunds stad, och hela området är sedan 1971 en del av Askersunds kommun i Örebro län.
     Askersunds socken har medeltida ursprung. 1643 delades den i Askersunds stad och Askersunds stadsförsamling.
     Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Askersunds landsförsamling och för de borgerliga frågorna till Askersunds landskommun.
     Den kyrkliga församlingen uppgick 1965 i Askersunds församling i Askersunds församling. Det var en församling i ett eget pastorat i Kumla och Askers kontrakt i Strängnäs stift. Församlingen uppgick 2018 i Askersund-Hammars församling.
     Askersunds landsförsamling låg norr, väster och söder om Askersunds stad. Socknen har sitt område från Vätterns norra strand och västerut till gränsen mot Ramundeboda socken och Laxå kommun. I öster avgränsas den av Lerbäcks socken och i norr av Snavlunda socken. I söder ligger Hammars socken. Socknen har en central uppodlad slättbygd och är i övrigt en skogsbygd rik på vattendrag. Stjernsunds slott, herrgården Edö och sockenkyrkan Askersunds landskyrka ligger i socknen.
     Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Sundbo härad.
     De indelta soldaterna tillhörde Närkes regemente, Askersunds kompani.
     Fornlämningar: Sprida gravar och en domarring från järnåldern samt två fornborgar är funna. Ett skattfynd med en halsring av guld från 500-talet har påträffats vid Sagersta.
     Namnet (Askesund) kommer från sundet mellan sjöarna Viken och Alsen. Förleden innehåller trädsorten ask.
     Kyrkor: Askersunds landskyrka

Finninvandringen till området omtalas i händelsen om Morgonstjärneupproret. Närheten till Tived, Undenäs och Ramundeboda socknar gör att släktbanden på 1600-1700-talen är påtagliga. Tyvärr bara ett fåtal dokumenterade säkra finnar men genom intensiv släktforskning ser man tydligt att finnarna sökte sig till varandra. Tidigt kommer de dock att gifta in sig i kolar och smedsläkter ofta med vallonsk härkomst.

I den gula tabellen till höger finns gårdar med finsk anknytning i socknen. Klicka på gårdsnamnet för mer information om gården!

Åter till sockenlistan

Gårdar i Askersund
   
Stora Gryten
 

Hållet

Kampetorp

Spjuthult
 
   
Sörbytorp
 

Älgåsen