Sörbytorp

Sörbytorp har ingen boende med epitet finne i några handlingar. Namnskick, släktkopplingar och läge mitt bland andra finngårdar gör att vi ändå bedömer det som en säker finngård.

En tabell om boende i Sörbytorp,1650-1798, finns här i pdf-format.

Listan nedan har inga källhänvisningar. Vi hoppas på att finna dessa.
1633.    Jöns
1650.    Peder Olofsson
1654.    Söderbytorpet är utlagt
1674.    Det nybygget Linnehult avhysas och läggas under ett annat nybygge Sörbytorp, som är strax där hos.
                Åboen i Linnehult har bott där i 30 år men icke det förbättrat.
1674     Linnehult utdömt att läggas till Sörbytorp
1675.    Därutav inte kunna bliva något hemman.
1690     Jöns Persson i Sörbytorp av eget råd och egenvillighet tagit nio tjog (80) aspelöv av Johan Nilsson i  
                Lomtärn, bruket på kronans allmänning såsom på enskilda ägor. Ej anlitat kronans betjänt. Fullt
               Våldsverk. Jöns Persson bötar 40 daler silvermynt. Skaffar ägaren de nio tjogen löv igen.

 
 

 


Åter till gårdslistan


Händelser i Sörbytorp (PDF)