Lyrestads socken

Bild

Lyrestad i landskapet Västergötland.

Tillhör Västra Götalands län sedan 1998. Tidigare Skaraborgs län

Lyrestads socken ingick i Vadsbo härad, ingår sedan 1971 i Mariestads kommun, Västra Götalands län. Lyrestad ligger nordost om Mariestad vid Vänern och kring Göta kanal och dess mynning i Vänern. Socknen består av två flacka dalgångsbygder omgivna av mossrik skogsbygd

Tätorter är Sjötorp och Lyrestad med sockenkyrkan Lyrestads kyrka.

Socknen har medeltida ursprung. Från järnåldern finns ett gravfält, stensättningar, domarringar och två skeppssättningar. En runsten med kors och djurbilder i relief finns vid Rogstorp

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Lyrestads församling och för de borgerliga frågorna bildades Lyrestads landskommun.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Vadsbo härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente, Norra Vadsbo kompani och Livregementets husarer, Vestra Nerikes skvadron, Vedbo kompani.

När det gäller finninvandring nämns endas en finne med epitet vid kronobygget Kåhult. Thomas Mattisson finne med dotter Valborg. Övriga bosättningar får räknas som troliga då forskning på olika sätt antyder släktskap och namnskick.

I den gula tabellen till höger är länkar till information om gårdarna markerade med blå, understruken text. För gårdar, som finns med i Finnboken finns en länk till sida i boken. Finns annan information om en gård är gårdsnamnet länkat till denna.

Åter till Sockenlistan.

Till bildalbum för socknen.


Gårdar i Finnboken  
Gård Sida
Backa 241
Blomsterhult 241
Boåsen 242
Böckersboda 242
Fagerhult 243
Grönehög 244
Grönehög Lilla 244
Guntorp 245
Horsklippan 245
Hovmanstorp 246
Hällsås 246
Järpängen 247
Kleven 248
Kullerud 249
Kåhult 249
Mobäcken 250
Näset 251
Rogstorp 251
Råglanda 252
Siggarud 253
Sjötorp 253
Torved 255
Äskekärr 255
Ödetorpet 256