Bällefors i landskapet Västergötland

Bällefors socken ingick i Vadsbo härad, ingår sedan 1971 i Töreboda kommun .
Orten 
Lagerfors samt kyrkbyn Bällefors med Bällefors kyrka ligger i socknen.    

1758 införlivades  Tibergs socken . Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Bällefors församling och för de borgerliga bildades Bällefors landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Moholms landskommun som 1971 uppgick i Töreboda kommun. Församlingen uppgick 2002 i Fägre församling.

Socknen har tillhört länfögderiertingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Vadsbo härad.

Bällefors socken ligger sydost om 
Mariestad kring Tidan i norr. Socknen är en odlad slättbygd i norr med moss- och skogsbygd i söder.

Fornlämningar: Från 
järnåldern finns domarringar. En runsten finns vid Armeneby.  Socknen har medeltida ursprung.

Namnet skrevs 1376 Bällaffors och kommer från kyrkbyn. Efterleden är fors. Förleden kan innehålla ett vattennamn Bälla, 'den sora' som syftat på en fors i Tidan.

När det gäller invandrade finnar  till socknen kan nämnas:
Peder Jönsson Spetsbol hyst Johanfinne från Kavelbron 1627
Karin, en finska Braxbolet legohjon 1631
       

 

Åter till sockenlistan

Gårdar i Bällefors


 
Spetsbolet o Braxbolet