Ekeskog socken i Västergötland

Ekeskogs socken ingick i Vadsbo härad, ingår sedan 1971 i Töreboda kommun.

Kyrkbyn Ekeskog med sockenkyrkan Ekeskogs kyrka ligger i socknen.Socknen har medeltida ursprung.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Ekeskogs församling och för de borgerliga frågorna bildades Ekeskogs landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Moholms landskommun som 1971 uppgick i Töreboda kommun. Församlingen uppgick 2002 i Fägre församling.

Socknen har tillhört länfögderiertingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Vadsbo härad.
De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente, Södra Vadsbo kompani.

Ekeskogs socken ligger sydost om Mariestad med sjön Viken i öster. Socknen är en odlad slättbygd i nordväst med skogsbygd i sydost.
 
Fossil åkermark har påträffats.
 

Namnet skrevs 1412 Ekescogh och kommer från kyrkbyn och innehåller ekeskogher, 'ekskog'

 
När det gäller finnar i socknen kan nämnas:

Arfur Finne Mockelstorp Älvsborgs lösen 1613
Olof Finne Mockelstorp landskapshandlingar 1576
       
Åter till sockenlistan

Gårdar i Ekeskog
   
Mockeltorp