Amnehärads socken

Bild

Amnehärad i landskapet Västergötland.

Tillhör Västra Götalands län sedan 1998. Tidigare Skaraborgs län

Lyrestads socken ingick i Vadsbo härad, ingår sedan 1971 i Gullspångs kommun Västra Götalands län. Amnehärads socken ligger med Vänern i Väster och Skagern i Öster och med Gullspångsälven i norr. Till socknen hör också några öar i Vänern. Socknen är en bergig skogsbygd.

Amnehärad och Södra Råda mötte bygdens första stora invandring. Vänerviken Skagern, Letälven och älven Amn var magneterna när fiskare med ursprung från Bohuslän för cirka 8000 år sedan paddlade in i området. 20 st återfunna Lihult- och Limhamnsyxor vid Letälvens inlopp i Skagern samt vid Amns forsar vid Gullspång, vittnar om vad som hände, när isen hade lämnat bygden. Cirka 130 över 4000 år gamla reliker har återfunnits i Amnehärad och Södra Råda. Hur många därutöver, som ännu vilar i jord och vatten, vet vi inte.

 

När Vasatiden inleddes i början på 1500-talet hade 19 bosättningar etablerats i Amne­härad. Vissa av dessa var byar med flera gårdar. Storbyn hette inte oväntat Torsvid.

Namnet skrevs 1248 Amneherad och är ett bygdenamn. Efterleden är härad, ”bygd”. Förleden är Am(p)n ett äldre namn på Gullspångsälven.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Amnehärads församling och för de borgerliga frågorna bildades Amnehärads landskommun. Kommunen uppgick 1971 i Gullspångs kommun.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Vadsbo härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente, Norra Vadsbo kompani.

Församlingen har medeltida ursprung. Kyrkan uppfördes troligen på 1200-talet. Tornet tillkom 1666.

Församlingen var till 1962 moderförsamling i pastoratet Amnehärad och Södra Råda församling för att därefter till 1971 utgöra ett eget pastorat. Från 1971 till 2006 var församlingen åter moderförsamling i pastoratet Amnehärad och Södra Råda. 2006 införlivades Södra Råda församling och församlingen ingår sedan dess Amnehärad-Lyrestads pastorat. Den utvidgade Amnehärads församling ingår i två landskap, Västergötland och Värmland.

När det gäller finnarnas betydelse ha den tydligen varit stor. Borgnäs, Edsnäs, Ekenäs, Gunnarstorp, Klämmestorp, Mörtestad , Nunnestad, Sanden och Åsen har alla bosättare med epitet finne. Kan inte avgöras om de är Öst- eller Västfinnar. Kan ha varit både skogsfinnar och fiskare.

I den gula tabellen till höger är länkar till information om gårdarna markerade med blå, understruken text. För gårdar, som finns med i Finnboken finns en länk till sida i boken. Finns annan information om en gård är gårdsnamnet länkat till denna.

 

Åter till Sockenlistan.

Till bildalbum för socknen.

Gårdar i Finnboken  
Gård Sida
Agnsundet Norra 258
Agnsundet Södra 258
Bastan 258
Blekviken 259
Bocken 259
Borgnäs 260
Brötetorpet 260
Delebäck 261
Dumpen 262
Edstorp/Älvstorp 263
Ekenäs 264
Flenstad 264
Gallernäset 265
Geten 266
Gullspångs hammarsmedja 266
Gullspångs kvarnar 267
Gunnarstorp 268
Haddån 269
Hemmingsrud 269
Himmelsberg 271
Hopparhulan 271
Hybbelshus 272
Hyddan 272
Klämmestorp 273
Knektetorpet 274
Kvarntorp 274
Lunden 275
Lövåsen 276
Midskog 276
Mosstorp 277
Mörtestad 277
Nolhult 279
Nunnestad 279
Otterbäcken 280
Otterbäcken Lilla 280
Ribbingsfors/Hulestad 281
Rud 282
Råglanda 283
Rörkärr 284
Sanden 284
Sirbo 285
Stenbrotorp 286
Storön 286
Sörhult 287
Tattertorp 287
Torkelsvik 288
Torpa 289
Torsvid 289
Varsundet 290
Väggetorp 291
Ålön 292
Ålösund 294
Årås Lilla 295
Åsen 295
Ängtorpet 296