Nybyggen på Tiveden, Bröten och Fägremo samt i Södra Råda 1540-1650

Det årtal, som anges för respektive nybygge, är det år, det antas vara upptaget av sin förste brukare. Detta innebär året då hemmanet först påträffas i de vanliga längderna eller i domboken, alternativt sju år innan det redovisas skattlagt i jordeboken. Jordeboken är dock inget pålitligt rättesnöre. Av skilda skäl kunde det dröja lång tid innan ett hemman blev skattlagt.
Under sockennamnen har även angetts antalet ursprungliga gårdar i respektive socken när bygdens räkenskaper introducerades år 1540. (F) och (T) har använts för att redovisa senare tillkomna Finnerödja och Tived i Hova och Undenäs socknar.
År Hova  Finnerödja Undenäs  Tived Älgarås            Lyrestad Amnehärad   Södra Råda
<1540 50 7 31 2 15 41 25 20
1540     Bölet Kungsbacken          
      Galtebolet          
      Igelstad          
      Närlunda          
      Näs          
      Skagen          
      Torsrud          
1542          Sannerud               
1545     Tobäcken          
1547                       Granviken          
1552                 Bläckestigen Häggeboda         
      Grimserud          
1559 Bondetorp   Havsmon       Rud  
              Stenbrotorp  
1560               Knekterud
1561     Erlagården          
1564     Baggebol          Hjulstanäs
      Rosendala       Västanmossen  
1569   Ågården (F)   Undenebotten         
1571     Björkenäs     Sjötorp    
      Hanefjäll          
      Hovet          
      Humsjöhult          
      Önsbolet          
1573     Hundsbölet          
1576             Barrebacken  
1579     Tosterud          
1580 Delebäcks-  Paradis 1              
  torp "-          2             
    "-          3              
    "-          4              
    Brynterud             
1581 Boterud           Varsundet Åråstorp
1582 Nockerud Backerud               
  Tivedsbron Backgården            
    Bråten                   
    Finnerödja             
    Hallan                    
    Paradis 5            
    Vallsjön                 
1583 Näbben       Bockerud   Angsundet 1 Marviken
  Knektebacken           Angsundet 2  
              Hemmingsrud  
1584           Kåhult Storön  
1585           Grönehög Knektetorpet Lökstatorp
            Hovmanstorp    
1586             Brötetorpet  
              Råglanda  
              Sanden  
              Ålön  
              Ålösund  
1589 Hederna Nyborg                  
    Posseborgan             
    Ön             
1590     Billtorp          
1592 Kvarntorp              
1593 Humletorp Kavlebron      Kroksjöhult Boåsen Björkerud  
  Högebron  Korterud         Högshult Kullerud    
  Laggåsen V. Finnerödja      Åsen      
  Otterslätten Kvarntorp              
  Reserud Lindehult               
  Skaterud              
1595   Eriksbacken      L. Lindåsen     Hedekärr
1596   Högshult               
1598           Siggarud    
1599     Brännhult          
      Gullebolet          
1600     Rågstad       Geten Finnkärra
                Edsgården
                Eketorp Ö. V.
                Runnästorp
1601   Orrkullebäcken      Kyrkängen     Tranhalsen
                 
1603             Ekenäs  
1604               Långås
1605     Holmgildret       Hyddan  
1606 Hägghult Gatan                    
1608 Häggebo Styvanäs  Svanhult St.Hägghemmet           
      Uggletorp          
1609 Högsten           Lövåsen  
                 Åsen
1610     Djäknatorp     Lillhult    
      Stålboda          
        Holmsjötorp         
        Kopparhult        
1611   Högåsen                
1612   Allmänningarud            Blekviken
1613 Sjötorp Ranängen   Lindhult         Ängtorpet
    Trehörningen   Pukerud          
1615   Hävden      Lindberga     Kleven Tattartorp  
  Kullerud              
1618             Bocken  
              Rörkärr  
1619   Ekebacken              
1620 Saxhult   Assartorp Kärret      Bröten Kronkärr
      Bengtstorp Skyttatorp     L. Otterbäcken  
      Igelbäcken St.Ykullen        
      Spåndalen          
      Tolsjöhult          
1621 Smedsbol Kärret        Damsbacken       Hultet  
        Bråten         
1622           Fagerhult Kvarntorp  
1623 Pankan           Haddån  
              Lunden  
              Mosstorpet  
              Otterbäcken  
              Torkelsvik  
1624   Västansjö    Mosshult    Blomsterhult    
1625 Anderstorp Hansatorp      Spigården Mobäcken Kålsberg  
1626         Boviken   Klämmestorp  
          Hulan      
1627   Mossebo  Olofstorp       Lidetorpet Järpängen Bronserud  
            Näs    
1628 Kärret Eriksåsen  Tolsjöhult         Tomten
1630   Finnafallet   Kleven HindrichsTorp  Bäserud   Gallernäset Djupdalen
      Humlegårds-          
      liden          
      Lövåsen          
1631 Solbacken              
1632           Äskekärr    
1634   Kyrkhävden            Ålkärr
1635 Berghult           Midskog  
  Espelunden           Vasstorpet  
1636 Bahult              
  Hulan              
1637   Lövåsen   Hanebäcken          
1638   Grönelid             
1640 Fagersand Högskog     Ekeberget          
  Herrängen Korsbäcken        Kråkvattnet          
    Kvarnbolet Gärdstorp          
    Långstorp            
    Rosendalen             
    Motorp                 
    St. Välevattnet            
1641   Nolmarken            
1642 Skateruds-markan Brinken              Dumpen  
1643   Borgan      Mon         Nolby
      Glättenäs         Sandbäcken
1644   Breviken               
    Villbergtorp             
1645   Bremon         Hybbelshus  
1646             Fågelön  
1647   Paradisängen            
  Midskog                   
1648   Nolåsen            
1649   L Välevattnet             
1650 Björkåsen Paradisbygget Sågen Finnefallet      Kopparhulan  
  Tefälla   Yttergärdet Finnematstorp      Bastan  
  Skogen     L Häggeboda         
        Skomakaretorp         
            Trösslingstorp