Hova socken

Bild

Hova i landskapet Västergötland.

Tillhör Västra Götalands län sedan 1998. Tidigare Skaraborgs län

Hova är en gammal offer- och marknadsplats med tusenåriga anor. Offerplatsens läge var säkert väl valt vid det vattendrag där resan över den farliga Tiveden började eller slutade på vägen till eller från svearnas rike. Orten blev på så sätt länk och brygga mellan Svea- och Götaland i området. Bodarna vid själva gränsen var under medeltid enbart ett konvent med taverna och en någorlunda fredad rastplats under resans gång över Tis skog.

 

Flera tusen år gamla stenyxor och pilspetsar samt gravar från bronsåldern visar när människan kom till bygden. Vattenvägarna Skagern, Unden och Hovaån var viktiga leder för denna första invandring. Hova är omnämnt i andra sammanhang som en gammal vägknut och gästgivarby. En gammal förbindelse mella Götaland och Svealand gick via Hova och Tiveden.

 

Församlingen har medeltida ursprung. Slaget vid Hova mellan Valdemar och hans bröder ägde rum 1275. Därmed tog Hova plats i de historiska dokumenten. Tilldragelsen har sen 1990 firats i juli varje år genom Hova riddarvecka.

 

När Hova kyrka byggdes är ovisst. Den första prästen som nämns är Gunno, curatus, dvs. kyrkoherde i Hova 1308. Det torde dock ha skett i anslutning till sekelskiftet år 1300. Kyrkan blev efter 1671 försett med tillbyggt torn. I samband med ett blixtnedslag i detta år 1723 rasade tornet samt kyrkans västra gavel varvid 15 personer dödades. Hova prästgård är byggnadsminnesförklarad. Huvudbyggnaden uppfördes 1791 Den norra flygeln under 1500- eller 1600-talet

 

En annan byggnadsmässig relik finns kvar i socknen. Denna utgörs av Stavestugan i Åsebol från tidigt 1600-tal. Insatser krävs dock, för att bevara denna för kommande generationer.

Moderförsamling i pastoratet Hova och Älgarås omfattades från 1630-talet till 1870 även Finnerödja församling. På 1790-talet införlivades Fagerlids församling.

20 augusti 1587 hade den del som senare blev Finnerödja församling överförts till den då nybildade Tivedsbodarne församling men återgick till Hova 1630.

Församlingen uppgick 2006  i Hova-Älgarås församling.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Vadsbo härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente, Norra Vadsbo kompani och Livregementets husarer, Vestra Nerikes skvadron, Vedbo kompani.

I den gula tabellen till höger är länkar till information om gårdarna markerade med blå, understruken text. För gårdar, som finns med i Finnboken finns en länk till sida i boken. Finns annan information om en gård är gårdsnamnet länkat till denna.

 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Åter till Sockenlistan.

Till bildalbum för socknen.

GÅRDAR I FINNBOKEN  

Gård

Sida

Anderstorp

60

Bahult

60

Berghult

61

Bondetorp

61

Boterud

62

Brestorp

63

Brushult

64

Bråta

64

Bårtorp

65

Fagersand

67

Finnkila

67

Gastorp

68

Guntorp

69

Gårdsjö

69

Hederna

70

Hulan

71

Humletorp

72

Hungstorp

73

Håhult

73

Håkankila

74

Häggebo

75

Hägghult

76

Häljatorp

76

Högebron

78

Högsten

79

Högsåsen/Höksåsen

79

Kroppfjäll

80

Kullen

81

Kullerud

81

Kvarntorp

82

Kärret

83

Laggåsen

84

Midskog

84

Motorp

85

Nockerud

86

Noltorp

87

Näbben

87

Otterslätten

88

Pankan

88

Reserud

89

Saxhult

89

Sjötorp

90

Skaterud

91

Skaterudsmarkan

91

Smedsbol

92

Solbacken

92

Storhult

93

Tivedsbron/Hovbron

94

Valaholm/Vallerud

95

Vallsjön

96

Värpe

97

Åsebol

97

Åsterud

98

Äspelunden

99