Finnerödja socken

Bild

Finnerödja i landskapet Västergötland.

Tillhör Örebro län sedan 1967. Tidigare Skaraborgs län.

Finnerödja socken i ligger sydväst om Laxå i Tiveden, med Skagern i väster och Unden i sydostsydost. Socknen är en kuperad skogsbygd

Genom sin nära anknytning till fiskevattnen Skagern och Unden fick Finnerödja i forntid ta emot en större andel 4000-åriga lösa fornfynd än modersocknen Hova. Antalet registrerade fornfynd i dessa socknar var 40 mot 12 år 1998. Här finns gravrösen och domarringar från riktigt gamla tider. När Vasatiden inleddes i början på 1500-talet fanns i Finnerödja 5 bosättningar. En av dessa, Torpaskoga, innehöll tre gårdar.

Namnet skrevs 1587 Finnerödia och kommer från platsen där kyrkan senare byggdes.

Förleden är finne och syftar på de svedjefinnar som invandrade hit i slutet av 1500-talet. Efterleden är rydja/rödja, röjning.

Finnerödja var från början en del av Hova socken. Socknen bildades omkring 1630 genom en utbrytning ur Tivedsbodarne socken från att före 1587 varit en del av Hova socken.

Den gamla Kyrkan byggdes på marken där den första ”finngården” låg någon gång på 1620-talet. Den nya kyrkan byggd av sandsten från orten stod färdig 1763

1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Finnerödja församling och samtidigt bildades Finnerödja kommun

1952 bildades Tivedens kommun genom sammanslagning av Finnerödja och Tiveds kommuner.  De uppgick 1967 i Laxå köping som1971 ombildades till Laxå kommun

1967 övergick även hela detta område i norra Skaraborgs län till Örebro län.

Församlingen uppgick 2006 i Finnerödja-Tiveds församling.

2014 överfördes församlingen från Skara stift till Strängnäs stift.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Vadsbo härad. De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente, Norra Vadsbo kompani och Livregementes husarer Vestra Nerikes skvadron.

När det gäller ”finnbosättningar” finns flera med epitet Finne. Eftersom flera allvarliga brott såsom mord och dråp förekommit har man kunnat följa flera av finnarna och deras släkter i domboksprotokoll. Anders Olofsson finne från Kvarntorp och Hindrik Andersson från Kavelbron är två finnar som har tusentals ättlingar spridda i trakten, i Sverige och hela världen.

I närheten finns även en resandebosättning kallad Krämarstan. Här bodde resandefolk i början av 1920-talet. Flera kom från byar i Värmlands finnskogar.

Finnerödja var tidigare känd för sina jordgubbsodlingar, vilka var omfattande mellan 1940-talet och början av 1980-talet. Idag lever ryktet kvar då namnet används av en stor koncern som köper bär från när och fjärran.

I den gula tabellen till höger är länkar till information om gårdarna markerade med blå, understruken text. För gårdar, som finns med i Finnboken finns en länk till sida i boken. Finns annan information om en gård är gårdsnamnet länkat till denna.

 

 

 

Åter till Sockenlistan.

Till bildalbum för socknen.

GÅRDAR I FINNBOKEN    
Gård Sida  
Allmänningarud/Arnerud 102  
Backerud 102  
Backgården 103  
Barrud 105  
Borgan 105  
Bremon 106  
Breviken 107  
Brinken 107  
Brynterud 108  
Bråten 109  
Ekebacken 110  
Eriksbacken 111  
Eriksåsen 113  
Finnefallet 114  
Finnerödja Östra 114  
Finnerödja Västra 115  
Gatan 116  
Grönelid 117  
Hallan 118  
Hansatorp 119  
Herrängen 119  
Hävden 120  
Högshult 120  
Högskog 121  
Kavlebron 122  
Korsbäcken 125  
Korterud 127  
Kvarnbolet/Ängen 128  
Kvarntorp 131  
Kyrkhävden 132  
Kärr/Kärret 133  
Lindehult 134  
Långstorp 135  
Lövåsen Östra 135  
Lövön 136  
Mossebo 137  
Nolmarken 137  
Nolåsen 138  
Nyborg 139  
Orrkullebäcken 140  
Paradisbygget 141  
Paradishult eller Paradis 142  
Bengtsgård 142  
Biörsgård 143  
Tohlsgård 144  
Jonsgård 144  
Elfsgård 145  
Paradisängen 145  
Posseborgan 146  
Ramsnäs 147  
Ranängen 148  
Rosendalen 149  
Slottsbol 150  
Styvanäs 151  
Torpaskoga 152  
Trehörningen 154  
Vallsjöbol 155  
Villbergstorp 156  
Välevattnet Stora 156  
Välevattnet Lilla 157  
Västansjö 157  
Ön 159