Lilla Abberud i Beatebergs socken

Enligt målet om Kavlebron åren 1685-1686 bor Elisabeth Carlsdotter i Lilla Abberud.

Hon finns inte med bland personerna som är upptagna i mantalslängderna under Lilla Abberud.
Hon bör därför ha gått ur mantal och varit inhyses i Lilla Abberud.

I Lilla Abberud bodde under åren 1638 till ca år 1690 Carl Philipsson 
Han bör vara ytterligare en son till Philipus.
Söner till Philipus som framträtt är Lars i Skolebacken (skogsfinne enl. mål vid Mariestads rådhusrätt år 1631), Påfvel i Lindhult, Peder/Per i Skolebacken och Lindhult och Carl i Lilla Abberud.

Carl Philipsson var först gift med Anna Biörsdotter, som bör vara en dotter till Biör som bodde samtidigt med Philipus i Önnerud.
En annan dotter bör vara Kerstin Biörsdotter som bor i Lilletiven/Tranemossen på 1650-talet.

 
 

 


Åter till sockenlistan  
Åter till  gårdslista  
Händelser (PDF)