Lindhult i Beatebergs socken

När Lindhult togs upp är oklart, men det finns med i roteringslängd år 1626 och då bor Philipus där

I roteringslängd från år 1627 finns Påffvel Philipson i Lindhult och uppgift om att han lejt Olof Chrisman som knekt. Påffvel bör vara en son till Philipus.

I roteringslängd år 1630 finns Philipus under frälse och att Lindhult står under frälse visar att det hör till Clas Christersson Horns hemman. Lindhult finns med i senare längder över hans hemman.

År 1635 finns i roteringslängden Carll i Lindhollt och det bör vara fråga om Carl Philipsson, som senare bor i Lilla Abberud.

I roteringslängd år 1638 under Gamble och ålderstegne Personer återfinns Philipus i Lindhehúllt. Sidan är skadad men bokstäverna hilip går att skönja och namnet på hemmanet Lindhehúllt.

I roteringslängd år 1641 finns under Förlammadhe Personer

Peder Philiphsson i Lindehúllt dräng. Det bör vara en son till Philipus. Per finns kvar i mantalslängden år 1645.

År 1646 finns Gustaf i Lindhult och Gustaf går att följa t.o.m. 1683.

 1650 -talet blir det fråga om två hemman, Stora och Lilla Lindhult.

Från år 1651 finns också en Anders i Lindhult och han finns med till 1665.

År 1682 finns Pehr med och det är en son till Gustaf.

År 1685 flyttar Eric Carlsson (Hindriks i Kavlebron sonson) in i Lilla Lindhult och finns där till ca år 1695.
År 1696 finns han enligt mantalslängd i Bondetorp.

 
 

 


Åter till sockenlistan  
Åter till  gårdslista  
Händelser (PDF)