Skolebacken i Beatebergs socken

Skolebacken
Från början är nog hemmanets riktiga namn Skollebacken, vilket står i en del tidiga uppgifter.
I Älvsborgs lösen 4 terminen 1618 står som dagkarl Per finne i Skolbachen

Per finns sedan i Skolebacken, men har i slutet av 1630-talet flyttat till ett annat hemman där han står som Peder Philiphsson, drängh. Han bör vara son till Philiphus som bodde i Önnerud till år 1625.
1628-1629 finns också en Philipus i Skollebackenn och han står som knekt och bör vara en bror till Per.
1631 står det att han rymt från knekttjänsten.

En annan bror bör vara Lars Philipsson.
I målet 1631 vid Mariestads rådhusrätt är han en av skogsfinnarna och bor i Skolebacken.
1638 finns Lasse i Scholebacken i roterings- och utskrivningslängd 
1640 står han som Lasse Philipson i Skolebaken (gammal och ofärdhig).Lars hustru heter Sara.
Han finns kvar år 1647
1651 finns Anders Larsson och Kerstin i Skolebacken.
Anders bör vara en son till Lars Philipsson.
Anders finns till 1674 
1674 -1676J en Joen bor i Skolebacken.
1677 finns bara Húst: Kierstin i Skohlebaken.

1678 Från och med 1678 bor Olof Thöresson med hustru Marit på hemmanet (Olof dör1697)
Deras son Thöre gifter sig år 1693 med Kerstin Andersdotter från Ryerna i Undenäs socken. 
Om det inte finns fler Ryerna bör det vara samma plats som Rödjorna i nuv.Tiveds socken.

Skolebacken kom att höra till en frälsesläkt Neumans.


 
 

 


Åter till sockenlistan  
Åter till  gårdslista  
Händelser (PDF)