Härader

Edsbergs härad

Häradet ligger i Örebro län. Det omfattade socknarna Skagershult, Tångeråsa, Edsberg, Knista, Hidinge, Kvistbro och Nysund.
Häradsrätten upphörde i och med utgången av år 1947 och uppgick i Västernärkes domsagas häradsrätt.

Grimstens härad

Häradet ligger i Örebro län.
Det omfattade socknarna Hackvad, Viby och Bodarne (nuvarande Ramundeboda). 
Häradsrätten upphörde vid utgången av år 1905 och uppgick i Kumla, Grimstens och Hardemo tingslags häradsrätt.
Hardemo härad

Häradet ligger i Örebro län.
Det omfattade socknarna Hardemo och Kräcklinge. 
Häradsrätten upphörde vid utgången av år 1905 och uppgick i Kumla, Grimstens och Hardemo tingslags häradsrätt.

Kumla härad

Häradet ligger i Örebro län. Kumla härad omfattade socknarna Hallsberg, Kumla och Lerbäck. 
Häradsrätten upphörde vid utgången av år 1905 och uppgick i Kumla, Grimstens och Hardemo tingslags häradsrätt.

Sundbo härad

Häradet ligger i Örebro län. Sundbo härad omfattade socknarna Askersund, Hammar och Snavlunda. 
Häradsrätten upphörde vid utgången av år 1927 och uppgick i Hallsbergs tingslags häradsrätt.

Vadsbo härad

Häradet ligger till största delen i Västra Götalands län, f d Skaraborgs län.

Vadsbo härad -1863, fyra tingslag Hova, Hasslerör, Binneberg och Valla

Norra Vadsbo härad 1863-1928, f d Hova och Hasslerörs tingslag. Tingslagen slogs ihop 1924, tingställe Mariestad. Vadsbo Norra tingslag omfattade församlingarna Amnehärad, Berga, Björkäng, Björsäter, Bäck, Enåsa, Ek, Ekby, Finnerödja, Fredsberg, Färed, Hassle, Hova, Leksberg, Lyrestad, Torsö, Ullervad, Utby och Älgarås. Tingslaget upphörde 1948 och slogs ihop med Södra Vadsbo tingslag.

Södra Vadsbo härad 1863-1928, Binnebergs och Valla tingslag. Tingslagen slogs ihop 1891, tingställe Moholm. Vadsbo Södra tingslag omfattade församlingarna Locketorp, Väring, Horn, Frösve, Säter, Berg, Lerdala, Timmersdala, Böja, Låstad, Binneberg, Odensåker, Tidavad, Svenneby, Hjälstad, Mo, Vad, Flistad, Götlunda, Bällefors, Ekeskog, Beateberg, Ransberg, Mölltorp, Karlsborg, Tived, Undenäs, Halna, Fägre och Trästena. Tingslaget upphörde 1947 och slogs ihop med Norra Vadsbo tingslag.

Vadsbo härad 1929-1970, f d Norra och Södra Vadsbo härad

Visnums härad

Häradet ligger i Värmlands län.

Visnums härad -1876 Häradet omfattade socknarna Visnum, Rudskoga, Södra Råda, Visnum-Kil och del av Nysund.

1877-1947 Väse, Ölme och Visnums tingslag bildade ett tingslag med tingsplats i Kristinehamn. I tingslaget ingick följande socknar: Ölme, Varnum, Visnum, Visnum-Kil, Rudskoga, Södra Råda, del av Nysund, Väse, Alster och Östra Fågelvik.

1948- Från och med 1948 ingår området i Östersysslets domsaga med tingsplatser i Kristinehamn och Filipstad.