Projekt

Finnerödja hembygdsförening ansökte i september 2017 om bidrag till projektet "Kulturarvsarbete och nätverksbildande gällande tidig finsk invandring till Närke-Tiveden med omnejd". I ansökan finns bland annat en översiktlig beskrivning av verksamheten och syftet med projektet. Ett projektbidrag på 29000 kr från Riksantikvarieämbetet gjorde det möjligt att bilda ett nätverk som lagt grunden till en kunskapsbank.

En fristående arbetsgrupp bildades med Lena Gribing som projektledare. Projektet startade i januari 2018.  Deltagarna var släkt- och lokalhistorisk kunniga från flera kommuner i trakten. Alla har bidragit till att intresset för bygdens historia har växt.

I maj 2018 gjordes en delredovisning av projektet. Där redovisas vad som genomförts dittills och planer för det fortsatta arbetet. I oktober 2018 lämnades en slutrapport. Här redovisas hur verksamheten fortskridit och slutförts med bland annat sammankomster, studiebesök, dokumentation och arbete med hemsida och utställningsmaterial.

En grund har nu lagts, men släkt- och lokalhistoriska forskare kommer att fortsätta att samla in uppgifter om vår historia. Vi hoppas även att kunna ordna föreläsningar, utställningar och byvandringar m.m. För att fylla på kunskapen behöver vi mer uppgifter.Ansökan om bidrag (PDF)

Delredovisning (PDF)

Slutrapport (PDF)