Gamla verktyg och redskap

Bygden har samlat föremål på hembygdsgårdar och i privata samlingar. Fortfarande tror vi att det finns verktyg och redskap kvar som kan vara från finnarnas tid. Vad kan det vara? Kanske skräp som ligger eller i bästa fall hängts upp i gamla uthus. Vi är inte ute efter att samla på oss föremål men vi vill gärna vet om det finns några eller kanske minnen som berättelser eller foton.Om något hittas kan närmaste lämplig hembygdsförening eller museum kontaktas.

 
Den här typen av plog kallas finnplog. Den var mycket lämpad att dra ibland stenar och stockar på svedjefall. Har påträffats i flera andra finnskogsområden.
Denna plog finns i Norge och bliden är tagen av Birger Nesholen
  Ytterligare en modell. Finnplog från Säfsen. Foto LG
     

Åter till
Traditioner