Gisselnäs

 

Ett tillfällighetsfynd som stärker att det funnits finnar vid Gisselnäs: 

1602-02-12, Visnums härad, Värmlands renoverade dombok sid. 2

"Oluff finne i Gisslenäs hade hyst och hemat och födt några finnar ifrån Vadsbo vilka där lupo och slogo älgdjur i förbud var och Oluff förbudit att dyllia och ..... .... efter det 28 i edsöresbalken i Konungens egen skog 40 marker."

Finns det något mer om detta fynd som skulle kunna pusslas till några andra uppgifter?

 
Toppen

 


Åter Nysundsgårdar