Lunnekullen i Ransbergs socken

Lunnekullen och Fagersanna ligger söder om sjön Örlen. Fagersanna är idag en mindre tätort. Av dombok för Binnebergs häradsrätt framgår att år 1633 bor det finnar på dessa platser. I domboken står under mål vid tinget 24/10 1633: Försúttit stämbningh, Per finne i Fagersan, at súar Jacob finne i Lúnnakúlla 

 I roteringslängd för år 1628 finns Jakop finne i Húnnebúlla.  
Jakob finns med till år 1638.
I jordeboken för år 1634 finns antecknat att Lunnekullen är upptaget på frihet och fört till skatt år 1635.
Att det är upptaget på frihet bör gälla att det ligger mer än 1 mil ifrån någon av herrgårdarna/säterierna.

Av mål vid tinget framgår att år 1640 bor änkan Sigri Bengtsdotter i Lunnekullen. Hennes döde man hette Måns.
Sigri finns kvar till år 1649.
År 1651 finns där en knekt vid namn Erik.

 
 

 


Åter till sockenlistan  
Åter till  gårdslista  
Händelser (PDF)