Medskog

Medskog: Kronohemman. Ligger vid Letstigen strax nordväst om Svartå bruk. Filip (Jönsson finne) bodde här åtminstone 1601. I mitten av 1600-talet upprättades vid Medskog ett gästgiveri. Krögare var finnen Lars Henriksson. Hans ena son Hans Larsson tog upp Skirsjön på Medskogs ägor. En annan son Henrik Larsson blev hemmansägare i Tryggeboda. Överfört till Nysunds/Rudskoga socken senast 1618. Räknades 1671 som ¼ dels hemman. Gästgiverisysslan flyttades senare över till Storbjörboda vid Letstigen.
Diarium Gyllenianum sid 183

25 juni 1652 reste vi över Lethstigen, och när vi kommo in mot Medhskogh ther en finne bor och är gästgifvare, kom nordanefter svart och tjockt moln….

Toppen

 


Åter Nysundsgårdar