Mon

Mon kallades även Svensmon och Mårtmon efter personer som på 1700-talet bott här. De var alltså två små torp. Man försörjde sig som kolare och hyttarbetare vid  Holms masugn. Det ligger söder om Bomberget alldeles nära gränsen till Tiveds socken. En bäck som rinner mot Grytsjön utgör gräns. Enligt kartor stämmer platsens små åkrar bra. Inga husgrunder finns kvar, bara några intressanta röselämningar som grävts fram under 2018 med länstyrelsens lov. I Laxå bruksarkivs handlingar finns en anteckning som läraren Aulin gjort. En gammal man minns vid förra sekelskiftet att det på platsen fanns några äppelträn kvar.
Tidigare torpinventering har placerat platsen nordväst om Laxå vid Lilla Mon. Kanske inte så konstigt eftersom platsen har varit borta ca 150 år. Släktforskning och kartanalys har gett annat resultat. Ingemar Johansson, Lena Gribng och Yvonne Johansson som har sina rötter bland folket som bodde här på platsen har lyft fram denna fantastiskt spännande historia. Ingemar har övesatt en mängd protokoll och skrivit om svårläst text till förståbar svenska. Han har tom fått lov av länstyelsen att göra en del mindre utgrävnigar. Platsen är fornminnesregistrerad.  Förmodligen försvann en hel del husgrunder då den allmänna vägen byggdes om under mellankrigstid.
 
Med dator och kordinater bland stock o sten.   Utflykt på vägkanten  med hjälp av enbart berättelser.

Nedanstående artiklar är skannade med tillstånd av författaren från Undenäsbygden nr 37 / 2017.

Åter början!


Gårdar i Ramundeboda