Tranemossen/Lilletiven i Ransbergs socken

Lilletiven har omväxlande kallats för Tranemossen eller Lilletiven. På dagens kartor står Lilletiven och vägnamn är Tivedsvägen och Tivedsslingan.
Av mål i domböckerna framgår att det bodde finnar på hemmanet.

Av särskilt intresse är målet 1631 vid Mariestads rådhusrätt då det pekar ut skogsfinnar på hemmanen Lilletiven, Skolebacken och Långsjön.

Lilletiven
I Lilletiven bodde vid den här tiden en Lars Jönsson (finne Lasse i Lilla Tivägen).
Av roterings- och utskrivningslängd 1628-1629 framgår att han då var knekt (bifogar utdrag).
När man sedan går till jordeböckerna framgår att det var öde i alla fall åren 1637-1643. I 1638 års jordebok finns en intressant notering: Ödhe af finnen 


Tranemossen

Av mantalslängderna framgår att mellan 1645-1649 finns en Marit i Tranemossen.
Öde igen år 1650
Från 1651 till 1662 finns Björn och Kerstin i Tranemossen.
År 1653 finns enligt längd på utskrivna knektar Thore skomakare där.
1663-1666  Per och Karin 
1668-1673.
Påfvel och Sissela
1674 är det Johan Murmästare, som finns i mantalslängden och hans hustru heter Elisabeth, vilket framgår av mål vid tinget år 1685.
I roterings- och utskrivningslängd 1681 är det noterat att Johan har Tranemossen fritt i livstid.
De finns också på 1690-talet i Tranemossen. 

Johan och Elisabeth kan ha koppling till släkten som härstammar från Hindrik i Kavlebron. Förutom namnen finns annat som kan tyda på att så kan vara fallet (forskar vidare på det).
 
 

 


Åter till sockenlistan  
Åter till  gårdslista  
Händelser (PDF)