Föredrag om Finnarna i Kilsbergen 21 nov 2019

FFO, Finskt förvaltningsområde i Laxå kommun och Finnerödja-Laxå Släktforskarklubb ordnade den 21 nov 2019 en kväll i finsk anda på Kunskapens hus i Laxå.
Allmänheten var inbjudna via lokal annonsering och släktforskarklubbens medlemmar. 25 personer deltog.

Lena Gribing som är medlem i Finnerödja-Laxå släktforskarklubb, styrelsemedlem i FINNSAM samt ordf. i Finnerödja hembygdsförening hälsade välkommen och berättade lite om den finska historien i bygden samt aktuell forskning och projekt. 

Linda Wallgren, samordnare för FFO berättade om sig själv och lite bakgrund om Finska förvaltningsområdet. Telefon: 0584-473109
Mobil: 070-2843507
e-post: 
linda.wallgren@laxa.se

Jan-Erik Björk, huvudföreläsare för kvällen, tog oss med till Kilsbergen då han presenterade sin nya bok som gjorts i samarbete med nätverksorganisationen FINNSAM. Jan-Erik tog oss med till platser i Västra Närke som inte tidigare har räknats till ”finninvandringsområde” Vi fick även en fin lektion i den tidiga kolonisations historia och omfattning.

Om boken står på baksidan:
”Från omkring 1580 kom till Skandinavien människor med ursprung i svedjebrukskulturen i Östra Finland. Dessa skogsfinnar slog sig ner i Skandinaviens skogstrakter.
      Skogsfinnarna förde med sig en egen kultur vad avser byggnadsskick, odling, språk och traditioner. Spåren av dem finns kvar än idag.
    
Även Kilsbergen har berörts av denna finska kolonisation. Minnen av finnarna har varit levande i områdets traditioner ända in i vår tid.
    
Denna bok beskriver i ord och bild områdets finska kolonisationshistoria med avseende på orsaker, kultur och innehåll från 1580-talet till mitten av 1600-talet.
    
Boken avslutas med en redogörelse för de finska bosättningarna in Kilsbergen.”

En frågestund och bokförsäljning avslutade en trivsam och intressant kväll.

Tack till alla medverkande och deltagare.

Boken kan köpas av
Tor Eriksson,
070-8234425 för 150 kr + porto

 
Bokens framsida   Socknar med kända bosättningar
     

 

 


Åter till
På gång